Carus Automatic Super

Opis typoszeregu

Korzyści

  • Wyższa wydajność instalacji grzewczych i chłodniczych dzięki inteligentnemu systemowi zaworu pływakowego „otwarty – zamknięty”
  • Wysoka niezawodność i mniejsze nakłady na konserwację dzięki usunięciu wolnego powietrza z instalacji
  • Brak zagrożenia zanieczyszczeniem wody dzięki stożkowej formie i dużej odległości pomiędzy poziomem wody a zaworem odpowietrzającym
  • Niewielki poziom natężenia hałasu dzięki wydajnemu odpowietrzaniu

Wydajne odpowietrzanie.

Wilo-Carus Super to idealne rozwiązanie w zakresie nieprzerwanego odgazowania zamkniętych obiegów grzewczych i chłodniczych w budynkach prywatnych i komercyjnych. Konstrukcja z osłoną i pierścieniami rozprężnymi zapobiega zanieczyszczeniom. Duża odległość pomiędzy wodą i mechanizmem zamykającym oraz stożkowy kształt osłony zmniejszają możliwość zanieczyszczenia.

Rodzaj konstrukcji

Automatyczny odpowietrznik.

Zastosowanie

  • Lub wysoka utrata powietrza i odgazowanie w zamkniętych systemach grzewczych i chłodniczych w użytku komercyjnym.

Oznaczenie typu

Przykład

Carus Super G 1/2

Carus

Nazwa produktu automatyczny odpowietrznik

super

Zastosowanie do celów komercyjnych

G 1/2

Podłączenie

Dane techniczne

  • Minimalna/maksymalna temperatura pracy: -10°C/+120°C
  • Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2/10,0 bar
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu

Typoszereg

Carus Automatic Super

Produkt

PDF: Carus Automatic Super

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz