Carus automatic air vent

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Automatyczny odpowietrznik.

Zastosowanie

  • Lub wysoka utrata powietrza i odgazowanie w zamkniętych systemach grzewczych i chłodniczych w użytku komercyjnym.

Oznaczenie typu

Przykład

Carus Super G 1/2

Carus

Nazwa produktu automatyczny odpowietrznik

super

Zastosowanie do celów komercyjnych

G 1/2

Podłączenie

Dane techniczne

  • Minimalna/maksymalna temperatura pracy: -10°C/+120°C
  • Minimalne/maksymalne ciśnienie robocze: 0,2/10,0 bar
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu

Typoszereg

Carus automatic air vent

Produkt

PDF: Carus automatic air vent

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz