ClimaForm Stratos MAXO

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Prefabrykowane przemysłowo rozwiązanie standardowe umożliwiające szybkie wykonanie izolacji korpusów pomp i bezpieczne połączenie z istniejącą na miejscu, odporną na dyfuzję izolacją przewodów rurowych producenta Armacell GmbH.
 • Precyzyjne dopasowanie elementów izolacji do kształtu korpusu redukuje pustą przestrzeń pomiędzy izolacją a korpusem pompy a tym samym ilość powietrza i wilgoci wewnątrz izolacji.

Zastosowanie

Pokrywa termoizolacyjna odporna na dyfuzję do izolacji korpusów pompy na miejscu w klimatyzacjach i układach chłodzenia.

Produkt dostosowany do pomp pojedynczych typoszeregów:

 • Wilo-Stratos MAXO
 • Wilo-Stratos MAXO-Z

Do zapobiegania tworzeniu się kondensatu na powierzchni korpusu pompy i związanym z tym uszkodzeniom spowodowanym skroplinami i korozją na korpusie pompy i w dalszej części instalacji

Zakres dostawy

Pokrywa termoizolacyjna z taśmą Armaflex służącą do kształtowego uszczelnienia przestrzeni między izolacją a kołnierzem silnika, z instrukcją montażu i opakowaniem.

Środki do obróbki wymagane do systemu Armacell (np. specjalne preparaty czyszczące, klej AF) dostarczane są przez Użytkownika.

Dane techniczne

 • Materiał: Materiał elastomerowy (AF/Armaflex)
 • Kolor: czarny
 • Zakres temperatury przetłaczanego medium: -10°C do +110°C
 • Temperatura otoczenia: -10 °C bis + 40 C
 • Opór dyfuzyjny pary wodnej μ: ≥ 10 000
 • Ochrona przeciwpożarowa: trudno zapalny , B-s3, d0 (wg. EN 13501-1)
 • Współczynnik przewodzenia ciepła: 0,033 W/(m·K)
 • Zgodne z RoHS & REACH
 • Wolny od środków chroniących przed płomieniami (HBCD)

Typoszereg

ClimaForm Stratos MAXO

Produkt

PDF: ClimaForm Stratos MAXO

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz