Coarse suction filter (floating extractor)

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Pływakowy zgrubny filtr ssania, średnica oczka 1,2 mm, do podpowierzchniowego poboru wstępnie przefiltrowanej deszczówki (patrz rozdział „Systemy filtracyjne”)

Podłączenie przez przygotowane na miejscu połączenie wężowe odporne na podciśnienie

Wersja z przyłączem węża 11/4".

Typoszereg

Filtr zasysający zgrubny (pływający pobór)

Produkt

PDF: Coarse suction filter (floating extractor)

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz