Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
  • Ciśnienie na dopływie
    10 bar
  • Maks. ciśnienie robocze p
    16 bar
  • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
    R 2½
  • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
    R 2½
  • Liczba pomp
    3
  • Liczba stopni
    12
  • Liczba pomp rezerwowych
    1
  • Liczba pomp roboczych
    2
  • Liczba pomp Q
    20.0 m³/h
  • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
    3 °C
  • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
    50 °C
  • Temperatura otoczenia min. Tmin
    5 °C
  • Maks. temperatura otoczenia Tmax
    40 °C
Dane silnika
  • Przyłącze sieciowe
    3~400 V, 50 Hz
  • Tolerancja napięcia
    ±10 %
  • Znamionowa moc silnika P2
    3.00 kW
  • Prąd znamionowy IN
    5.00 A
  • Znamionowa prędkość obrotowa n
    2900 rpm
  • Klasa izolacji
    F
  • Stopień ochrony
    IP55
  • Sprawność silnika ηm 50 % ηM 50%
    85.6
  • Sprawność silnika ηm 75 % ηM 75%
    87
  • Sprawność silnika ηm 100 % ηM 100%
    87.1
Materiały
  • Korpus pompy
    1.4301
  • Wirnik
    1.4307
  • Wał
    1.4301
  • Uszczelnienie mechaniczne
    Q1BE3GG
  • Materiał uszczelnienia
    EPDM
  • Materiał orurowania
    1.4571
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
  • Produkt
    Wilo
  • Nazwa produktu
    Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC
  • Numer EAN
    4048482197777
  • Numer artykułu
    2535403
  • Masa netto ok. m
    268 kg
  • Masa brutto ok. m
    293.0 kg
  • Długość z opakowaniem
    1500 mm
  • Wysokość z opakowaniem
    1875 mm
  • Szerokość z opakowaniem
    1100 mm
  • Właściwość opakowania
    Opakowanie transportowe
  • Rodzaj opakowania
    Belka transportowa
  • Minimalna ilość zamówienia
    1

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne/zalety produktu

  • Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)
  • Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM)
  • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w połączeniu z silnikami odpowiadającymi normie IE2 IEC, łącznie z silnikiem o mocy 7,5 kW i większej, odpowiadającym normie IE3 (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)
  • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej konserwację
  • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
  • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
  • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
  • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję
  • Urządzenie sterownicze/regulacyjne Comfort CC-FC z rozszerzonymi funkcjami, z mikrokomputerowym układem sterowania z programowaną pamięcią i graficznym wyświetlaczem dotykowym, łącznie z przetwornicą częstotliwości do płynnej regulacji pompy podstawowej
  • Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie na optymalny zakres roboczy (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposażenie/funkcja

  • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V
  • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej
  • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
  • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
  • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16 z armaturą przelotową zgodnie z DIN 4807, strona ciśnieniowa
  • Czujnik ciśnienia (4-20 mA), strona ciśnieniowa
  • Manometr, po stronie tłocznej
  • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia

Regulator Comfort (CC-FC) w obudowie z blachy stalowej, struktura RAL 7035, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, CPU, przetwornicy częstotliwości, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść

Obsługa/wskazania

  • W pełni graficzny wyświetlacz dotykowy z 3-kolorowym podświetleniem do sygnalizacji trybów praca/usterka/potwierdzona usterka i menu z symbolami i komunikatami tekstowymi w sześciu językach (wybór spośród 27 języków europejskich i liter alfabetów krajów azjatyckich)
  • Opis menu w formie tekstowej z symbolami
  • 3 poziomy Użytkownika, wskazanie lub ustawienie języka menu, hasła, parametrów roboczych, parametrów regulatora
  • Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie
  • Standardowo możliwość ustawienia trzech wartości zadanych, wartości zadane 2 i 3 włączane za pośrednictwem styku lub czasu, zewnętrzne ustawienie wartości zadanych przez sygnał 0/4-20 mA
  • Wskazanie statusu pompy i wartości rzeczywistej ciśnienia
  • Zamykany wyłącznik główny
  • Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru
  • Licznik godzin pracy dla każdej pompy
  • Licznik godzin pracy dla całej instalacji
  • Licznik cykli przełączania dla każdej pompy
  • Licznik cykli przełączania dla całej instalacji
  • Rejestr ostatnich 35 usterek ze stemplem czasowym zegara czasu rzeczywistego

Regulacja

  • W pełni automatyczna regulacja od 1 do 6 nieregulowanych pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej
  • Przetwornica częstotliwości z filtrem sinusowym do płynnej regulacji pompy podstawowej
  • Dzienny przełącznik czasowy, np. dla 2. lub 3. Wartość zadana
  • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
  • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
  • Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym udostępniana przez układ sterowania)
  • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
  • Zamiana pomp przez optymalizację czasu pracy za pośrednictwem godzin pracy
    • Alternatywnie: Cykliczna zamiana pomp po upływie ustawionego czasu bez uwzględnienia godzin pracy
    • Alternatywnie za pośrednictwem impulsu: Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
    • Alternatywnie za pomocą wyboru pompy: Można przy tym zdefiniować pompę na stałe jako pompę obciążenia podstawowego. Wszystkie pompy obciążenia szczytowego zamienia się z uwzględnieniem optymalizacji czasu pracy.
  • Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)
    • Włączane/wyłączane
    • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi
  • Dowolnie programowane czasy blokad
  • Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa

Kontrola

  • Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji i częstotliwości rzeczywistej przetwornicy częstotliwości za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
  • Kontrola przerwy w obwodzie nadajnika sygnału
  • Połączenie stycznika/wyłącznika zabezpieczenia silnika (od 5,5 kW za pomocą przekaźników termicznych)
  • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
  • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
  • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia
  • Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
  • Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego

Interfejsy

  • Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
  • Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
  • Styki do zewnętrznego załączania/wyłączania instalacji i zabezpieczenia przed suchobiegiem
  • Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji
  • Wejścia do podłączenia styków ochronnych uzwojenia

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po konsultacji technicznej)

  • Przetwornik sygnału do napięcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA
  • Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC
  • Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii
  • Moduł sterujący DDC (zewnętrzna zamiana pomp, zewnętrzne testowe uruchomienie pompy, potwierdzenie z zewnątrz, do-/wyłączenie pomp obciążenia szczytowego z zewnątrz)
  • Zasilacz podtrzymujący
  • Czujnik nadmiarowy
  • Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego
  • Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

  • Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
  • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
  • Zbiornik z systemem rozdzielającym
  • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
  • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

  • BACnet, ProfiBus, magistrala LON, magistrala CAN, Modbus RTU, serwer sieciowy (Ethernet), modem GSM
  • Zdalna transmisja danych możliwa za pośrednictwem modemu GPRS

Inne na zapytanie

Spełnione normy:

  • DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
  • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
  • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
  • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
  • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
  • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
  • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
  • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (do 22,0 kW, powyżej tej wartości EN 61000-6-4 Norma emisji w środowiskach przemysłowych)
Dane eksploatacyjne
  • Przetłaczane medium
    Water
  • Liczba pomp
    3
  • Maks. ciśnienie robocze PN
    16 bar
  • Ciśnienie na dopływie
    10 bar
Dane silnika
  • Przyłącze sieciowe
    3~400 V, 50 Hz
  • Znamionowa moc silnika P2
    3.00 kW
  • Prąd znamionowy IN
    5.00 A
  • Znamionowa prędkość obrotowa n
    2900 rpm
  • Klasa izolacji
    F
  • Stopień ochrony silnika
    IP55
  • Stopień ochrony urządzenia sterującego
    IP54
Materiały
  • Korpus pompy
    1.4301
  • Wirnik
    1.4307
  • Wał
    1.4301
  • Uszczelnienie wału
    Q1BE3GG
  • Materiał uszczelnienia
    EPDM
  • Materiał orurowania
    1.4571
Wymiary montażowe
  • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
    R 2½
  • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
    R 2½
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
  • Produkt
    Wilo
  • Nazwa produktu
    Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC
  • Masa netto ok. m
    268 kg
  • Numer artykułu
    2535403

Charakterystyki

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

---- z pompą rezerwową

Comfort CO(R)-3 Helix V 603-616/CC

Schemat zacisków

Multivert MVI 3~400 V ≤ 4 kW/10A

Multivert MVI 3~400 V ≤ 4 kW/10A
Multivert MVI 3~400 V ≤ 4 kW/10A

Informacje dot. zamawiania

Informacje dot. zamawiania
  • Produkt
    Wilo
  • Nazwa produktu
    Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC
  • Numer EAN
    4048482197777
  • Numer artykułu
    2535403
  • Masa brutto ok. m
    293.0 kg
  • Masa netto ok. m
    268 kg
  • Długość całkowita L
    1500.0 mm
  • Wysokość bez opakowania H
    1670 mm
  • Kolor
    zielony / czarny / srebro
  • Właściwość opakowania
    Opakowanie transportowe
  • Rodzaj opakowania
    Belka transportowa
  • Liczba na warstwę
    1
  • Szerokość bez opakowania L
    780.0 mm
  • Minimalna ilość zamówienia
    1
  • Liczba na paletę
    1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Numer artykułu 4143727
Wydanie 1607
Numer wersji 08
Format strony A4
Liczba stron 17

PDF (5 MB)

Pobierz

System Wilo-CC

Numer artykułu 2063144
Wydanie 1811
Numer wersji 05
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 46

PDF (3 MB)

Pobierz

Wilo-Economy, Wilo-Comfort, -Comfort-N, Wilo-Vario

Numer artykułu 2535456
Wydanie 1707
Numer wersji 01
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1197

PDF (144 MB)

Pobierz

COR-3Helix V612/K/CC-01

PDF (5 MB)

Pobierz

COR-3HELIX V612/K/CC-01

PDF (8 MB)

Pobierz

COR-3HELIX V612/K/CC-01

PDF (67 kB)

Pobierz

COR-3HELIX V612/K/CC-01

PDF (44 kB)

Pobierz

PDF: Comfort COR-3 Helix V 612/K/CC

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz