Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Sterowanie
  Z przetwornicą częstotliwości
 • Maks. ciśnienie robocze p
  16 bar
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  DN 200
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  DN 200
 • Liczba stopni
  3
 • Liczba pomp rezerwowych
  1
 • Liczba pomp roboczych
  2
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  60 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  50 °C
Dane silnika
 • Tolerancja napięcia
  400/50:+/-10%_380/60:+/-10%_460/60:+/-10%
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony
  IP55
 • Znamionowa moc silnika P2
  22.00 kW
 • Prąd znamionowy IN
  39.90 A
 • Sprawność silnika ηm 100 % ηM 100%
  91.7
Materiały
 • Korpus pompy
  EN-GJL-250
 • Wirnik
  1.4301
 • Wał
  1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne
  U3BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
 • Numer EAN
  4048482968780
 • Numer artykułu
  2552099
 • Masa netto ok. m
  1277 kg
 • Masa brutto ok. m
  1404.0 kg
 • Długość z opakowaniem
  2400 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  1950 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  1720 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Płozy transportowe
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym, przy czym każda pompa jest wyposażona w przetwornicę częstotliwości. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, wyposażone w urządzenie sterujące z niezbędnymi urządzeniami pomiarowymi i nastawczymi.

W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę i podwyższanie ciśnienia w budynkach mieszkalnych, firmowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych.

Cechy szczególne/zalety produktu

• Wysoka wydajność energetyczna systemu dzięki silnikowi IE4 i optymalizowanemu systemowi hydraulicznemu

• Ponadprzeciętnie szeroki zakres regulacji przetwornicy częstotliwości od 25 Hz do maks. 60 Hz zapewnia szeroki zakres zastosowania

• Wysoka niezawodność dzięki różnym funkcjom ochrony wraz z ochroną przez przeciążeniem, zabezpieczeniem przed suchobiegiem i automatycznym wyłączaniem.

• Nastawianie i praca ze sterownikiem SCe są niezwykle proste z uwagi na obecność wyświetlacza LCD i zielonego przycisku nastawy.

• Gotowa do zastosowania w automatyce budynku ze sterownikiem SCe za pośrednictwem Modbus

Wyposażenie/funkcja

2-4 pompy na każdą instalację, typoszeregu MVIE (70 lub 95) z regulacją prędkości obrotowej przez zintegrowaną przetwornicę częstotliwości przy każdej pompie.

Sterownik SCe zapewnia automatyczną regulację i sterowanie kompletnym systemem pomp do podnoszenia ciśnienia.

Kompletne zamocowanie na ramie głównej, z regulowaną wysokością, ze stali ocynkowanej.

Wszystkie elementy mające kontakt z medium są odporne na korozję.

Po stronie tłocznej:

• Armatura odcinająca przy każdej pompie

• Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym przy każdej pompie

• Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN 16

• Czujnik ciśnienia 4…20 mA

• Manometr

Po stronie ssawnej:

• Armatura odcinająca przy każdej pompie

• Czujnik ciśnienia 4…20 mA

• Manometr

Smart Controller (SCe) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść, do sterowania pompami elektronicznymi za pomocą przetwornicy częstotliwości.

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

Obsługa/wyświetlacz

• Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci

• Opis menu z symbolami i numerami menu

• Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)

• Fabryczne ustawienie parametrów ułatwia uruchamianie

• Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki zielonego pokrętła

• Zamykany wyłącznik główny

• Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru przez serwis techniczny

• Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji

• Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji

• Pamięć ostatnich 16 usterek

Regulacja

• Całkowicie automatyczna regulacja 1 do 4 pomp regulowanych częstotliwością za pomocą porównania wartości zadanej z rzeczywistą

• Przełączanie wartości zadanej: Druga wartość zadana włączana za pomocą styku

• Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4 – 20 mA

• Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienie stałe, (p-c) lub ciśnienie zmienne (p-v)

• 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulacji)

• Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)

• Automatyczna, ustawiana zamiana pomp

• Standardowe ustawienie: Impuls - Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy

• Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp według godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy

• Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (okresowe uruchomienie pompy)

• Włączane/wyłączane

• Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi

• Dowolnie programowane czasy blokad

• Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa

Kontrola

• Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0 – 10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku

• Sygnał czujnika 4 – 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych

• Zabezpieczenie przewodów sieciowych pompy za pomocą bezpiecznika

• Automatyczne przełączanie na pompę rezerwową w razie awarii pompy pracującej

• Monitorowanie wartości maks. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi

• Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdyż woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)

• Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)

• Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego

Interfejsy

• Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii (SBM/SSM)

• Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM

• Styki do zewn. WŁ./WYŁ., suchobiegu i drugiej wartości zadanej

• Zewn. WŁ./WYŁ. za pośrednictwem styku do deaktywacji automatycznego trybu instalacji

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po konsultacji technicznej)

• Przełącznik tryb ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym udostępniana przez układ sterowania)

• Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC

• Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu

• Przetwornik sygnału dla 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA

• Układ łagodnego rozruchu do pomp obciążenia szczytowego

• Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

• Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

• Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory

• Zbiornik z systemem rozdzielającym

• Ciśnieniowe naczynie przeponowe

• Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

• BACnet, LON-Bus, Modbus RTU

Spełnione normy

• Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi DIN 1988 (EN 806)

• Ciśnieniowe naczynie przeponowe/ciśnieniowe, przeponowe naczynie wzbiorcze DIN 4807

• Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy EN 50178

• Wyposażenie elektryczne maszyn EN 60204-1

• Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego EN 60335-1

• Kombinacje urządzeń sterowniczych niskiego napięcia EN 60439-1/61439-1

• EMC – Odporność w środowiskach przemysłowych EN 61000-6-2

• EMC – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (EN 61000-6-3)

Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Liczba pomp
  3
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
Dane silnika
 • Znamionowa moc silnika P2
  22.00 kW
 • Prąd znamionowy IN
  39.90 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 rpm
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  EN-GJL-250
 • Wirnik
  1.4301
 • Wał
  1.4057
 • Uszczelnienie wału
  U3BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4571
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  DN 200
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  DN 200
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
 • Masa netto ok. m
  1277 kg
 • Numer artykułu
  2552099

Schemat zacisków

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≥11 kW

MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≥11 kW
MHIE, MVIE, MHIE, MVIE 3~400 V ≥11 kW

Informacje dot. zamawiania

Informacje dot. zamawiania
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)
 • Numer EAN
  4048482968780
 • Numer artykułu
  2552099
 • Masa brutto ok. m
  1404.0 kg
 • Masa netto ok. m
  1277 kg
 • Długość całkowita L
  2200.0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1708 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Płozy transportowe
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  1640.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

PDF: Comfort-Vario COR-3 MVIE 9503/2/SCe (3~400 V, 50/60 Hz)

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz