Connector

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Do podłączenia do zasilania pompy o najwyższej sprawności (1~230 V) z przyłączem Wilo-Konektor

Produkt dostosowany do pomp typoszeregów:

  • Stratos PICO
  • Yonos ECO
  • Yonos PICO
  • Star-Z NOVA

Typoszereg

Konektor

Produkt

PDF: Connector

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz