Control EC-L

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Niezawodne sterowanie i kontrola jednej lub dwóch pomp dzięki różnorodnym funkcjom kontrolnym i alarmowym
 • Elastyczny pomiar poziomu napełnienia za pomocą czujnika poziomu, dzwonu zanurzeniowego lub wyłączników pływakowych
 • Zwiększenie bezpieczeństwa instalacji w przypadku sterowania pompami w strefach zagrożenia wybuchem dzięki poszerzeniu funkcji kontrolnych w trybie Ex (po stronie sprzętu i oprogramowania)
 • Prosta obsługa dzięki zastosowaniu alfanumerycznego menu opartego na symbolach i techniki czerwonego pokrętła
 • Możliwość stałego odczytu stanów roboczych i więcej komfortu dzięki integracji w systemach zdalnego monitorowania za pomocą Modbus lub opcjonalnie GSM
 • Elastyczna instalacja. Uniwersalne napięcie zasilania przystosowane do prądu zmiennego 1-fazowego i trójfazowego i szerokiego zakresu temperatur roboczych od -30 °C do +60 °C
 • Uniwersalne zastosowanie do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków – także w strefach zagrożenia wybuchem
 • Rozszerzona kontrola instalacji dzięki indywidualnej sygnalizacji pracy i zbiorczej sygnalizacji awarii
 • Wyższa niezawodność działania dzięki oddzielnej rejestracji poziomu dla zapewnienia zabezpieczenia przed powodzią i suchobiegiem

Wyposażenie/funkcja

Funkcje

 • Dwa różne tryby pracy do dużego obszaru zastosowań:
  • Rodzaj pracy „Opróżnianie”: Do opróżniania studzienek ściekowych
  • Rodzaj pracy „Napełnianie”: Do napełniania zbiorników wody i cystern
 • Ustawiane zabezpieczenie przed przeciążeniem
 • Termiczna kontrola silnika
 • Funkcja okresowego uruchomienia pompy
 • Ustawiane opóźnienie
 • Automatyczna naprzemienna praca pomp (przy urządzeniu sterującym dla 2 lub 3 pomp)
 • Optymalizacja czasu pracy (przy urządzeniu sterującym dla 2 lub 3 pomp)
 • Pompa rezerwowa (przy urządzeniu sterującym dla 2 lub 3 pomp)
 • Automatyczne przełączanie awaryjne (przy urządzeniu sterującym dla 2 lub 3 pomp)
 • Kontrola kierunku obrotów
 • Alarm wysokiego poziomu z wymuszonym załączaniem podłączonej pomp(y)
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • Pamięć na 10 komunikatów o awarii z informacją o rodzaju awarii

Wyposażenie

 • Wyświetlanie aktualnych stanów roboczych, danych eksploatacyjnych i awarii na wyświetlaczu LCD i za pomocą diod LED
 • Menu oparte na symbolach
 • Ustawianie parametrów roboczych i obsługa za pomocą przycisku obsługowego
 • Wyłącznik główny (zależnie od wersji)
 • Dostęp zdalny poprzez ModBus
 • Zintegrowany brzęczek alarmowy
 • Rodzaj pracy „Ex” do wczytywania ustawień domyślnych do zastosowań w strefach Ex

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Control EC-L 1x12A-T34-DOL-WM-EMS-IPS

Control

Urządzenie sterujące

EC

Typoszereg Easy Control

L

Wersja „Lift” do urządzeń do przetłaczania wody

1

Liczba podłączonych pomp

12A

Maksymalny prąd znamionowy na pompę

T34

Napięcie zasilania: M = 1~220-230 V, 50/60 Hz T4 = 3~380-400 V, 50/60 Hz 34 = napięcie przewodu zewnętrznego, np. 380-400 V

DOL

Sposób rozruchu: Włączanie bezpośrednie

WM

Rodzaj montażu: montaż naścienny

EMS

Bez wyłącznika głównego

IPS

Wewnętrzny czujnik ciśnienia do bezpośredniego podłączenia dzwonu zanurzeniowego

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 1~220-230 V, 50/60 Hz lub 3~380-400 V, 50/60 Hz
 • Maksymalna moc znamionowa P2 na pompę: 4 kW
 • Maksymalny prąd znamionowy IN na pompę: 12 A
 • Sposób załączania podłączonych pomp: Bezpośrednio
 • Napięcie sterujące: 24 VDC
 • Temperatura otoczenia/pracy: -30…+50 °C
 • Temperatura składowania: -30…+60 °C
 • Maks. względna wilgotność powietrza: 90%, bez skraplania
 • Materiał korpusu: Poliwęglan, odporny na działanie promieni UV
 • Stopień ochrony: IP54
 • Bezpieczeństwo elektryczne: Stopień zanieczyszczenia II

Opis/budowa

Mikrokontrolerowe urządzenie sterujące do zależnego od poziomu sterowania pracą jednej, dwóch lub trzech pomp zatapialnych za pomocą analogowych lub cyfrowych czujników. Wprowadzanie poszczególnych parametrów następuje za pomocą menu opartego na symbolach oraz przycisku obsługowego.

Wejścia

 • 1x analogowe wejście precyzyjne 4-20 mA do sterowania poziomem za pomocą czujnika poziomu do sterowania 1 ... 3 pomp
 • 2x (do 1 pompy) lub 3x (do 2 pomp) cyfrowe wejścia do sterowania poziomem za pomocą wyłącznika pływakowego
 • 1x cyfrowe wejście dla wskaźnika niskiego poziomu wody z wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)
 • 1x cyfrowe wejście sygnalizacji wysokiego poziomu z wyłącznikiem pływakowym (alarm wysokiego poziomu)
 • 1x wejście do sterowania poziomem za pomocą dzwonu zanurzeniowego (tylko wersja IPS)
 • 1x... 3x wejścia* do termicznej kontroli uzwojenia za pomocą bimetalowego czujnika temperatury. Podłączenie przetworników PTC nie jest możliwe!
 • 1x... 3x wejścia* do podłączenia czujników wilgoci (np.: wyciek z komory silnika lub kontrola komory uszczelniającej)
 • 1 x cyfrowe wejście na zewnętrzny włącznik/wyłącznik do zdalnego włączania/wyłączania trybu automatycznego

Wyjścia

 • 1x styk bezpotencjałowy do zbiorczej sygnalizacji pracy (SBM)
 • 1x styk bezpotencjałowy do zbiorczej sygnalizacji awarii (SSM)
 • 1x styk bezpotencjałowy do indywidualnej sygnalizacji pracy (EBM) na każdą pompę
 • 1x styk bezpotencjałowy do indywidualnej sygnalizacji awarii (ESM) na każdą pompę
 • 1x analogowe wyjście 0-10 V do wyświetlania wartości rzeczywistej poziomu

* w zależności od maks. ilości podłączonych pomp!

Typoszereg

Control EC-L

Do pobrania

Wilo-Control EC-L

Numer artykułu 2543252
Wydanie 2018-12
Numer wersji 03/SW: 2.01xx
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 264

PDF (6 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Control EC-L

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz