Diesel motor silencer

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Tłumik służy do tłumienia dźwięków silnika wysokoprężnego

Typoszereg

Tłumik dźwięku - silnik wysokoprężny

Produkt

PDF: Diesel motor silencer

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz