Extension kit differential pressure sensor for Y-piece application

Opis typoszeregu

Typoszereg

Zestaw przedłużający do czujnika różnicy ciśnień DDG, do stosowania z rozdzielaczem rurowym

Produkt

PDF: Extension kit differential pressure sensor for Y-piece application

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz