Fine suction filter (floating extractor)

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Analogicznie jak w przypadku filtra zgrubnego G, jednak dokładny filtr ssania o wielkości oczka 0,23 mm. Doskonale chroni przed zanieczyszczeniami podłączone za nim urządzenia zaopatrujące w wodę deszczową w przypadku stosowania niefiltrowanej wstępnie deszczówki. Wersja z przyłączem węża 11/4".

Typoszereg

Filtr zasysający dokładnego oczyszczania (pływający pobór)

Produkt

PDF: Fine suction filter (floating extractor)

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz