Flanged rings RF

Opis typoszeregu

Korzyści

Wyposażenie/funkcja

Do wyrównania długości montażowej w przypadku wymiany pompy stosuje się pierścienie kołnierzowe Wilo-RF.

Przewidziane są – poza wyjątkami – do wyrównania długości za pomocą kołnierzy PN 6 (RF 4, RF 5 i RF 6 również PN 16).

W celu wyrównania długości za pomocą kołnierzy PN 10/16 konieczna jest zmiana rurociągu.

RF 7 (kołnierz owalny, koło osi otworów Ø 80)

RF 8 (kołnierz kwadratowy, koło osi otworów Ø 90)

Typoszereg

Pierścienie kołnierzowe RF

Produkt

PDF: Flanged rings RF

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz