Low-water cut-out switchgear kit for domestic water systems

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Produkt chroni przed suchobiegiem
 • Ze złączką redukcyjną i przyłączami do pomp poziomych
 • Z owalnym przeciwkołnierzem i o-ringiem do podłączania pomp pionowych

Rodzaj konstrukcji

Zestaw zabezpieczenia przed suchobiegiem

Zastosowanie

 • Wykrywanie suchobiegu poprzez pomiar ciśnienia
 • Do zwiększania i utrzymywania ciśnienia wody niepitnej

Zakres dostawy

Zestaw dostarczany jest z następującymi, niezamontowanymi elementami:

 • Jednofazowy przełącznik niskociśnieniowy
 • Trójnik 1/4’’ M/F/F
 • Manometr 0-6 bar
 • złączka redukcyjna M/M 3/8’’ – 1/4’’ lub 1/2’’ – 1/4’’
 • trójnik 1’’1/4 – 3/8’’ – 1’’1/4 lub 2’’ – 1/2’’ – 2’’
 • złączka redukcyjna M/M 1’’1/4 – 1’’ lub 2’’ – 1’’1/2
 • złączka M/M 1’’1/4 lub 2’’
 • przeciwkołnierz owalny 1’’1/4 lub 2’’
 • O-ring

Dane techniczne

 • Urządzenie do stabilizacji ciśnienia w połączeniu z jednofazową pompą o mocy max. 250 V 16 A
 • Ustawiane ciśnienie odłączania: 0,05 – 0,4 bar / ustawienie fabryczne: 0,1 bar
 • Ustawiane ciśnienie załączania: 0,4 – 0,75 bar / ustawienie fabryczne: 0,5 bar

Typoszereg

Zestaw zabezpieczenie przed brakiem wody do systemów zaopatrzenia w wodę domów 1- i 2- rodzinnych

Produkt

PDF: Low-water cut-out switchgear kit for domestic water systems

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz