Operating spanner extension for shutt-off valve port 600/800

Opis typoszeregu

Typoszereg

Przedłużenie klucza obsługi do zaworu odcinającego Port 600/800

Produkt

PDF: Operating spanner extension for shutt-off valve port 600/800

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz