Outdoor temperature sensor Pt 100

Opis typoszeregu

Korzyści

Dane techniczne

Typoszereg

Czujnik zewnętrzny temperatury PT 100

Produkt

PDF: Outdoor temperature sensor Pt 100

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz