SiBoost Smart 2 HELIX V403

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy T
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy T
  50 °C
 • Temperatura otoczenia min. T
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia T
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  0.37 kW
 • Prąd znamionowy IN
  0.95 A
 • Współczynnik mocy cos φ
  0.91
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 rpm
 • Rodzaj załączania
  Bezpośrednio online (DOL)
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Wirnik
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Wał
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307, X2CrNi18-9
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  R 1½
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 1½
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Masa netto ok. m
  145 kg
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart 2 HELIX V403
 • Numer artykułu
  2537550

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM)
 • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w połączeniu z silnikami odpowiadającymi normie IE2 IEC, łącznie z silnikiem o mocy 7,5 kW i większej, odpowiadającym normie IE3 (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej konserwację
 • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
 • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
 • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję
 • Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SC-FC, najwyższa jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką czerwonego pokrętła do łatwego ustawiania parametrów, z przetwornicą częstotliwości do płynnej regulacji pompy podstawowej
 • Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN16 z armaturą przelotową zgodnie z DIN 4807, strona ciśnieniowa
 • Czujnik ciśnienia (4-20 mA), strona ciśnieniowa
 • Manometr, po stronie tłocznej
 • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą całkowicie elektronicznego urządzenia

Smart-Controller (SC-FC) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP 54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, przetwornicy częstotliwości, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

Obsługa/wskaźnik

 • Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci
 • Opis menu z symbolami i numerami
 • Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)
 • Wstępnie ustawione fabrycznie parametry ułatwiające uruchamianie
 • Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki czerwonego pokrętła
 • Zamykany wyłącznik główny
 • Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta
 • Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji
 • Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji
 • Pamięć ostatnich 16 usterek

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp poprzez porównanie wartości zadanej/rzeczywistej
 • Przetwornica częstotliwości z filtrem sinusowym do płynnej regulacji pompy podstawowej
 • Przełączanie wartości zadanej, 2. wartość zadana włączana za pomocą styku
 • Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4-20 mA
 • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
 • Styczniki do dołączania pomp, w przypadku wersji SD z termicznymi wyzwalaczami i przekaźnikami czasowymi do układu gwiazda-trójkąt
 • 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora)
 • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
 • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
  • Standardowe ustawienie: Impuls - Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
  • Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp według godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy
 • Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)
  • Włączane/wyłączane
  • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi
 • Dowolnie programowane czasy blokad
 • Dowolnie ustawiana prędkość obrotowa

Kontrola

 • Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
 • Sygnał czujnika 4-20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika, w wersji SD: bezpiecznik topikowy w połączeniu z termicznymi wyzwalaczami
 • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdy woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
 • Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego

Interfejsy

 • Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
 • Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
 • Styki do zewn. wł./wył., suchobiegu i 2. Wartość zadana
 • Zewn. wł./wył. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego instalacji

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po dokonaniu ustaleń technicznych)

 • Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym udostępniana przez układ sterowania)
 • Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC
 • Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu
 • Przetwornik sygnału do napięcia 0/2-10 V na 0/4-20 mA
 • Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego
 • Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

 • Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
 • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

 • BACnet, LON, Modbus RTU

Spełnione normy:

 • DIN 1988 (EN806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji dla środowiska: mieszkalnego, handlowego i lekko uprzemysłowionego (do 9,0 kW, powyżej tej wartości EN 61000-6-4 Norma emisji w środowiskach przemysłowych)
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  10 bar
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  0.37 kW
 • Prąd znamionowy IN
  0.95 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 rpm
 • Klasa izolacji
  F
 • Protection class motor
  IP55
 • Protection class control panel
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Wirnik
  1.4307, X2CrNi18-9
 • Wał
  1.4301, X5CrNi18-10
 • Uszczelnienie wału
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  1.4307, X2CrNi18-9
Wymiary montażowe
 • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNs
  R 1½
 • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNd
  R 1½
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart 2 HELIX V403
 • Masa netto ok. m
  145 kg
 • Numer artykułu
  2537550

Wymiary i rysunki wymiarowe

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

-

Wymiary H1055 mm
Wymiary H1140 mm
Wymiary L1300 mm
Wymiary P694 mm
Wymiary p1561 mm
Wymiary P3420 mm
Wymiary X600 mm
Wymiary Ø g138 mm
Wymiary H390
Wymiary HP650 mm
Wymiary HS950 mm
Wymiary LS400 mm
Wymiary P330 mm
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNdR 1½
Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej DNdPN16
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNsR 1½
Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej DNsPN10
Wymiary L850 mm
Wymiary L1300 mm
Wymiary X600 mm
Wymiary HS150 mm

Przedstawione są przykładowe instalacje.

Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Powierzchnia ustawienia: w jednej płaszczyźnie, poziomo

Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

SiBoost Smart Helix V

Charakterystyki

SiBoost Smart2 Helix V 403-418

SiBoost Smart2 Helix V 403-418

---- z pompą rezerwową

SiBoost Smart2 Helix V 403-418

Schemat zacisków

Smart Controller SC, rozruch bezpośredni

Smart Controller SC, rozruch bezpośredni

x0: Przyłącze sieciowe x1: Zasilanie elektryczne, pompy 1-3, pompa 1; 4-6, pompa 2 x2: Przyłącze WSK 1-2, pompa 1; 3-4, pompa 2; itp. x3: Styki bezpotencjałowe (sygnały) 1-3, SSM (zbiorcza sygnalizacja awarii); 4-6, SBM (zbiorcza sygnalizacja pracy) x4: Przyłącza dla czujników 1, czujnik (We); 2, czujnik (+) 3-4, zewnętrzne WŁ./WYŁ.; 5-6, TLS (zabezpieczenie przed suchobiegiem); 7-8, nastawa 2 x5: Wyjścia analogowe 1-2, aktualne ciśnienie (0...10 V)

Smart Controller SC, rozruch bezpośredni

Informacje dot. zamawiania

Informacje dot. zamawiania
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart 2 HELIX V403
 • Numer EAN
  4048482263274
 • Numer artykułu
  2537550
 • Masa brutto ok. m
  151.0 kg
 • Masa netto ok. m
  145 kg
 • Długość całkowita L
  850.0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1055 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta specjalna
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  694.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Numer artykułu 4143727
Wydanie 1607
Numer wersji 08
Format strony A4
Liczba stron 17

PDF (5 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535457
Wydanie 1808
Numer wersji 04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1343

PDF (39 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535460
Wydanie 1809
Numer wersji 03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1795

PDF (46 MB)

Pobierz

PDF: SiBoost Smart 2 HELIX V403

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz