SiBoost Smart 4 HELIX V608

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Ciśnienie na dopływie
  6 bar
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Liczba pomp
  4
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  50 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  5 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  1,50 kW
 • Prąd znamionowy IN
  3,00 A
 • Współczynnik mocy cos φ
  0.85
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Rodzaj załączania
  Bezpośrednio online (DOL)
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  Stal nierdzewna
 • Wirnik
  Stal nierdzewna
 • Wał
  Stal nierdzewna
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  Stal nierdzewna
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej DNs
  R 2½
 • Przyłącze po stronie tłocznej DNd
  R 2½
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart 4 HELIX V608
 • Numer EAN
  4048482223940
 • Numer artykułu
  2536024
 • Masa netto ok. m
  261 kg
 • Masa brutto ok. m
  286,0 kg
 • Długość z opakowaniem
  1750 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  1260 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  1000 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta specjalna
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Kompaktowe urządzenie do podnoszenia ciśnienia zgodnie z normą DIN 1988 i DIN EN 806 do pośredniego lub bezpośredniego podłączenia. Składa się z normalnie zasysających, równolegle połączonych, pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym. Gotowe do podłączenia z orurowaniem ze stali nierdzewnej, zamontowane na ramie głównej, z urządzeniem sterującym/regulacyjnym dysponującym wszystkimi wymaganymi urządzeniami pomiarowymi i sterującymi.

Do w pełni zautomatyzowanego zaopatrzenia w wodę i podwyższania ciśnienia w budynkach mieszkalnych, biurowych i administracyjnych, hotelach, szpitalach, domach handlowych oraz instalacjach przemysłowych.

Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Cechy szczególne / zalety produktu

 • Wytrzymała instalacja spełniająca wszystkie wymogi normy DIN 1988 (EN 806)
 • Certyfikat WRAS/KTW/ACS dla pomp na wszystkie części mające kontakt z medium (wersja EPDM)
 • Wysokosprawna hydraulika pompy typoszeregu Helix V w połączeniu z silnikami odpowiadającymi normie IE3, łącznie z silnikiem o mocy 0,75 kW i większej (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)
 • Niezależne od kierunku obrotów uszczelnienie mechaniczne pomp w wersji kasetowej ułatwiającej konserwację
 • Elastyczny projekt latarni umożliwia uzyskanie bezpośredniego dostępu do uszczelnienia mechanicznego
 • Sprzęgło demontowalne do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez konieczności demontażu silnika (od 7,5 kW)
 • Zoptymalizowana hydraulika uwzględniająca straty ciśnienia całego urządzenia
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję.
 • Urządzenie sterujące/regulacyjne Comfort SC, najwyższa jakość regulacji z ikonowym wyświetlaczem LCD, prostą nawigacją w przejrzystym menu, techniką czerwonego pokrętła do łatwego ustawiania parametrów
 • Kontrola fabryczna i wstępne ustawienie optymalnego zakresu roboczego (w tym świadectwo odbioru w oparciu o EN10204 - 3.1)

Wyposażenie/funkcja

 • Wysokociśnieniowe pompy wirowe ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V
 • Rama główna ze stali ocynkowanej elektrolitycznie z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN 16 z armaturą przelotową wg DIN 4807, strona ciśnieniowa
 • Czujnik ciśnienia (4 – 20 mA), po stronie ciśnieniowej
 • Manometr, po stronie ciśnieniowej
 • Automatyczne sterowanie pracą pompy za pomocą całkowicie elektronicznego

Smart Controller (SC) w obudowie z blachy stalowej, stopień ochrony IP54, składa się z wewnętrznego układu zasilania napięciem sterującym, mikroprocesora z Soft PLC, analogowych i cyfrowych modułów wejść i wyjść.

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

Obsługa/wskazanie

 • Wyświetlacz LCD (podświetlany) do wskazywania danych roboczych, parametrów regulatora, stanów roboczych pomp, komunikatów o awarii i danych z pamięci
 • Opis menu z symbolami i numerami menu
 • Diody do wskazywania stanu urządzenia (praca/usterka)
 • Fabryczne ustawienie parametrów ułatwia uruchamianie
 • Ustawienie parametrów roboczych i potwierdzanie komunikatów o awarii z wykorzystaniem techniki czerwonego pokrętła
 • Zamykany wyłącznik główny
 • Praca z/bez pompy rezerwowej do wyboru za pośrednictwem obsługi Klienta
 • Licznik godzin pracy dla każdej pompy i całej instalacji
 • Licznik cykli przełączania dla każdej pompy i całej instalacji
 • Pamięć ostatnich 16 usterek

Regulacja

 • W pełni automatyczna regulacja od 1 do 4 nieregulowanych pomp na podstawie porównania wartości zadanej/rzeczywistej
 • Przełączanie wartości zadanej, wartość zadana 2 włączana za pomocą styku
 • Zewnętrzna zdalna regulacja wartości zadanej za pośrednictwem sygnału 4 – 20 mA
 • Automatyczne, zależne od obciążenia dołączenie od 1 do n pomp(y) obciążenia szczytowego w zależności od wielkości regulowanej ciśnienia – constant, p-c
 • Styczniki do dołączania pomp, w przypadku wersji SD z termicznymi wyzwalaczami i przekaźnikami czasowymi do układu gwiazda-trójkąt
 • 2 zestawy parametrów do wyboru, menu Easy, (wartość zadana i rodzaj regulacji) lub menu Expert (parametry robocze i regulatora)
 • Dowolny wybór trybu pracy pomp (ręczy, wył., automatyczny)
 • Automatyczna, ustawiana zamiana pomp
  • Standardowe ustawienie: Impuls - Za każdym razem, gdy wystąpi taka potrzeba, następuje zmiana pompy obciążenia podstawowego bez uwzględnienia godzin pracy
  • Alternatywnie: Naprzemienna praca pomp według godzin pracy, cykliczna naprzemienna praca pomp – pompa obciążenia podstawowego po upływie ustawionych godzin pracy
 • Automatyczne, ustawiane próbne uruchomienie pompy (testowe uruchomienie pompy)
  • Włączane/wyłączane
  • Dowolnie programowany czas między dwoma uruchomieniami testowymi
 • Dowolnie programowane czasy blokad

Kontrola

 • Przesyłanie wartości rzeczywistej instalacji za pośrednictwem sygnału analogowego 0-10 V do zewnętrznego urządzenia pomiarowego/wskazującego, 10 V odpowiada wartości końcowej w czujniku
 • Sygnał czujnika 4 – 20 mA (kontrola przerwy w obwodzie czujnika) dla wartości rzeczywistej wielkości regulowanych
 • Zabezpieczenie silników pomp w wersji DOL: przez wyłącznik zabezpieczenia silnika, w wersji SD: bezpiecznik topikowy w połączeniu z termicznymi wyzwalaczami
 • W przypadku usterki automatyczne przełączenie pompy pracującej na pompę rezerwową
 • Kontrola wartości max. i min. w instalacji z ustawianym czasem opóźnienia i wartościami granicznymi
 • Test zerowego przepływu do wyłączenia instalacji, gdyż woda nie jest już pobierana (możliwość ustawiania parametrów)
 • Funkcja napełniania pustych rur (pierwsze napełnianie sieci odbiorników)
 • Zabezpieczenie przed suchobiegiem za pośrednictwem styku, np. wyłącznika pływakowego lub przełącznika ciśnieniowego

Interfejsy

 • Bezpotencjałowe styki do zbiorczej sygnalizacji pracy i awarii SBM/SSM
 • Możliwość ustawienia odwróconej logiki SBM i SSM
 • Styki do zewn. WŁ./WYŁ., suchobiegu i 2. wartość zadana
 • Zewn. WŁ./WYŁ. za pośrednictwem styku do wyłączenia trybu automatycznego urządzenia

Opcjonalne wyposażenie dodatkowe (montaż fabryczny lub późniejszy, po konsultacji technicznej)

 • Przełącznik ręczny-0-automatyczny: Wstępny wybór rodzaju pracy dla każdej pompy, tryb „ręczny” w razie awarii regulatora (tryb awaryjny/testowy w sieci, z zabezpieczeniem silnika), „O” (pompa wyłączona – nie jest możliwe dołączanie przez układ sterowania) i „Auto” (pompa do pracy w trybie automatycznym udostępniana przez układ sterowania)
 • Przekaźnik do zabezpieczenia silnika PTC
 • Indywidualna sygnalizacja pracy i awarii, sygnalizacja suchobiegu
 • Przetwornik sygnału 0/2 – 10 V na 0/4 – 20 mA
 • Łagodny rozruch pomp obciążenia szczytowego
 • Przyłączenie do systemów zarządzania budynkiem wg VDI 3814

Zalecane wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie)

 • Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem
 • Elastyczne rurociągi podłączeniowe lub kompensatory
 • Zbiornik z systemem rozdzielającym
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe
 • Zaślepki gwintowane w systemach z gwintowanym orurowaniem zbiorczym

Systemy magistral (opcjonalnie)

 • BACnet, LON, Modbus RTU

Spełnione normy

 • DIN 1988 (EN 806) - Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
 • DIN 4807 - Ciśnieniowe naczynia przeponowe/przeponowe naczynia wyrównawcze
 • EN 50178 - Urządzenia elektroniczne do stosowania w instalacjach dużej mocy
 • EN 60204-1 - Wyposażenie elektryczne maszyn
 • EN 60335-1 - Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego
 • EN 60439-1/61439-1 - Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe
 • EN 61000-6-2 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych
 • EN 61000-6-3 - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Liczba pomp
  4
 • temperatura przetłaczanej cieczy T
  3 °C
 • temperatura otoczenia T
  5 °C
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Ciśnienie na dopływie
  6 bar
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~400 V, 50 Hz
 • Znamionowa moc silnika P2
  1,50 kW
 • Prąd znamionowy IN
  3,00 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  2900 1/min
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Stopień ochrony urządzenia sterującego
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  Stal nierdzewna
 • Wirnik
  Stal nierdzewna
 • Wał
  Stal nierdzewna
 • Uszczelnienie wału
  Q1BE3GG
 • Materiał uszczelnienia
  EPDM
 • Materiał orurowania
  Stal nierdzewna
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej DNs
  R 2½
 • Przyłącze po stronie tłocznej DNd
  R 2½
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart 4 HELIX V608
 • Masa netto ok. m
  261 kg
 • Numer artykułu
  2536024

Wymiary i rysunki wymiarowe

SiBoost Smart Helix V

SiBoost Smart Helix V

Wymiary H1055 mm
Wymiary H1140 mm
Wymiary H2258 mm
Długość montażowa l0350 mm
Wymiary L1300 mm
Wymiary P722 mm
Wymiary p1589 mm
Wymiary P3420 mm
Wymiary H390 mm
Wymiary HP988 mm
Wymiary HS950 mm
Wymiary LS400 mm
Wymiary P330 mm
Przyłącze po stronie tłocznej DNdR 2½
Przyłącze po stronie tłocznej DNdPN 16
Przyłącze po stronie ssawnej DNsR 2½
Przyłącze po stronie ssawnej DNsPN 10
Wymiary L1450 mm
Wymiary L1300 mm
Wymiary TS150 mm

Przedstawione są przykładowe instalacje.

Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Powierzchnia ustawienia: w jednej płaszczyźnie, poziomo

Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

SiBoost Smart Helix V 4 Helix V 609

SiBoost Smart Helix V 4 Helix V 609

Wymiary H1055 mm
Wymiary H1140 mm
Wymiary H2258 mm
Długość montażowa l0350 mm
Wymiary L1300 mm
Wymiary P722 mm
Wymiary p1589 mm
Wymiary P3420 mm
Wymiary H390 mm
Wymiary HP988 mm
Wymiary HS950 mm
Wymiary LS400 mm
Wymiary P330 mm
Przyłącze po stronie tłocznej DNdR 2½
Przyłącze po stronie tłocznej DNdPN 16
Przyłącze po stronie ssawnej DNsR 2½
Przyłącze po stronie ssawnej DNsPN 10
Wymiary L1450 mm
Wymiary L1300 mm
Wymiary TS150 mm

Przedstawione są przykładowe instalacje.

Wyposażenie dodatkowe (należy zamawiać oddzielnie): Opcjonalny zestaw WMS do zabezpieczenia przed suchobiegiem

Powierzchnia ustawienia: w jednej płaszczyźnie, poziomo

Miejsce ustawienia: suche, dobrze wentylowane i zabezpieczone przed mrozem

W celu ułatwienia konserwacji, zalecany obszar roboczy wokół instalacji powinien wynosić 1 metr.

SiBoost Smart Helix V
SiBoost Smart Helix V 4 Helix V 609

Charakterystyki

SiBoost Smart4 Helix V 603-616

SiBoost Smart4 Helix V 603-616

---- z pompą rezerwową

SiBoost Smart4 Helix V 603-616

Schemat zacisków

Smart Controller SC, rozruch bezpośredni

Smart Controller SC, rozruch bezpośredni

x0: Przyłącze sieciowe x1: Zasilanie elektryczne, pompy 1-3, pompa 1; 4-6, pompa 2 x2: Przyłącze WSK 1-2, pompa 1; 3-4, pompa 2; itp. x3: Styki bezpotencjałowe (sygnały) 1-3, SSM (zbiorcza sygnalizacja awarii); 4-6, SBM (zbiorcza sygnalizacja pracy) x4: Przyłącza dla czujników 1, czujnik (We); 2, czujnik (+) 3-4, zewnętrzne WŁ./WYŁ.; 5-6, TLS (zabezpieczenie przed suchobiegiem); 7-8, nastawa 2 x5: Wyjścia analogowe 1-2, aktualne ciśnienie (0...10 V)

Smart Controller SC, rozruch bezpośredni

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiBoost Smart 4 HELIX V608
 • Numer EAN
  4048482223940
 • Numer artykułu
  2536024
 • Masa brutto ok. m
  286,0 kg
 • Masa netto ok. m
  261 kg
 • Długość całkowita L
  1450,0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  1055 mm
 • Kolor
  zielony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta specjalna
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  722,0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1
 • Dostępność na rynku
  2011-09-01
 • Date of introduction
  2011-09-01

Downloads

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Numer artykułu 4143727
Wydanie 1607
Numer wersji 08
Format strony A4
Liczba stron 17

PDF (5 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535457
Wydanie 1808
Numer wersji 04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1343

PDF (39 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535460
Wydanie 1809
Numer wersji 03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1795

PDF (46 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2550649
Wydanie 1905
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 16

PDF (6 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2550530
Wydanie 1811
Numer wersji 01
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 8

PDF (2 MB)

Pobierz

SiBoost Smart 4Helix V608

PDF (6 MB)

Pobierz

SiBoost Smart 4HELIX V608

PDF (9 MB)

Pobierz

SiBoost Smart 4HELIX V608

PDF (109 kB)

Pobierz

SiBoost Smart 4HELIX V608

PDF (105 kB)

Pobierz

SiBoost Smart 4HELIX V608

PDF (40 kB)

Pobierz

PDF: SiBoost Smart 4 HELIX V608

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz