SiFire Easy 125/250-237-110 E

Specyfikacja

Materiały
 • Korpus pompy
  5.3103, EN-GJS-400-18-LT
 • Wirnik
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Wał
  1.4542, X5CrNiCuNb16-4
Dane eksploatacyjne
 • Wysokość podnoszenia maks.
  128.00 m
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy
  50 °C
 • Maks. temperatura otoczenia
  40 °C
Dane silnika
 • Mechaniczna moc znamionowa silnika
  110.00 kW
 • Współczynnik mocy
  0.90
 • Stopień ochrony
  IP54
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Masa netto ok.
  1878 kg
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiFire Easy 125/250-237-110 E
 • Opis
  4225097

Informacje dot. zamawiania

Informacje dot. zamawiania
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiFire Easy 125/250-237-110 E
 • Numer EAN
  4048482854489
 • Opis
  4225097
 • Masa brutto ok.
  2022.0 kg
 • Masa netto ok.
  1878 kg
 • Długość całkowita
  1026.0 mm
 • Wysokość bez opakowania
  2433 mm
 • Kolor
  czerwony / czarny / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie handlowe
 • Rodzaj opakowania
  Paleta specjalna
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania
  2737.0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1

Specyfikacja ofertowa

Urządzenie do podnoszenia ciśnienia jako całkowicie automatyczne urządzenie kompaktowe do celów gaśniczych, zgodnie z normą DIN 12845.

W skład zestawu wchodzi pompa z poziomą ramą fundamentową – EN 733 – ze sprzęgłem demontowalnym, silnikiem elektrycznym i ciśnieniowym naczyniem przeponowym (pojemność: 20 l) oraz szafą sterowniczą, zamocowaną na solidnej konstrukcji wsporczej

Model EC-Fire E do silnika elektrycznego, wyposażony w Easy Controller, solidna konstrukcja z profili specjalnych z otworami pod widły wózka oraz haki, dla zapewnienia szybkiego i bezpiecznego transportu. Mocowanie z możliwością regulacji wysokości do rozdzielacza wylotowego i specjalna rama fundamentowa, wyraźnie redukująca przenoszenie wibracji oraz zwiększająca niezawodność i żywotność.

Obieg z podwójnym wyłącznikiem ciśnieniowym, manometrem, zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym, zaworem (zabezpieczonym przed obsługą przez osoby nieuprawnione) do automatycznego rozruchu pompy głównej Przewody są ukryte w konstrukcji i w ten sposób zabezpieczone przed wstrząsami i przecięciem Standardowo z membraną zainstalowaną bezpośrednio na korpusie pompy głównej, zapobiegającą przegrzaniu przy zerowym przepływie

Urządzenie sterujące EC-Fire E do urządzeń gaśniczych zgodnie z normą EN 12845.

Urządzenie sterujące zamontowane w obudowie z blachy stalowej, wg stopnia ochrony IP54

Maksymalna jakość regulacji i bardzo łatwa obsługa za pomocą sterowania EC-Fire z bezpośrednim wskazaniem aktualnego stanu pracy, z ikonowym wyświetlaczem LCD, łatwa nawigacja z przejrzystą strukturą menu, przyciski do szybkiego ustawiania parametrów. Przygotowane do komunikacji urządzenie sterujące i regulacyjne do monitorowania pracy instalacji

Urządzenie z gotowym do podłączenia okablowaniem i orurowaniem, zamontowane na ramie głównej

Ciśnienie na dopływie:

Podczas projektowania konfiguracji systemu należy uwzględnić maksymalne ciśnienie na dopływie (patrz Dane techniczne). Max. dopuszczalne ciśnienie na dopływie stanowi różnicę wynikającą z max. ciśnienia roboczego systemu, pomniejszonego o wartość max. wysokości podnoszenia pompy przy Q = 0. W przypadku instalacji tryskaczowych zgodnych z EN 12845 ciśnienie wody może wynosić max. 12 bar. W instalacjach tryskaczowych o silnym wzniosie, w których różnica wysokości między najwyższym i najniższym tryskaczem wynosi powyżej 45 m, ciśnienie wody na wylocie pompy lub w rurociągach może przekraczać 12 bar, pod warunkiem że wszystkie elementy instalacji są przystosowane do takiego poziomu ciśnienia.

Instalacja pompy do podwyższania ciśnienia w warunkach zasysania.

W przypadku każdej pompy głównej należy zainstalować zbiornik dopływu z przyłączem do rurociągu tłocznego nad pompą

Przepływ

Max. 350 m³/h (97 l/s), konfiguracja systemu pompy głównej

Urządzenia sterujące do systemów zasilania w wodę gaśniczą

Wilo-Control EC-Fire E (pompa główna z silnikiem elektrycznym)

Sprzęt:

W pełni elektroniczna, centralna jednostka sterująca, zamontowana w pokrytej lakierem obudowie stalowej, stopień ochrony IP54, przyrządy sterownicze oraz wyświetlacz na drzwiach przednich

Właściwości i funkcje:

Konstrukcja urządzenia sterującego jest uzależniona od mocy podłączonej pompy (uruchomienie poprzez DOL lub układ gwiazda-trójkąt) Urządzenie zawiera następujące komponenty:

 • wyłącznik główny: do włączania/wyłączania urządzenia sterującego (przy nieuprawnionym użyciu w przypadku pożaru)
 • wyświetlacz: wyświetlacz wbudowany w drzwiczkach szafy sterowniczej do obsługi i wyświetlania danych Wskazuje dane robocze i stan roboczy pompy oraz modułu sterującego i regulacyjnego w formie symboli. Wybór menu i wprowadzenie parametrów odbywa się za pomocą przycisków na przednich drzwiach
 • Mikroprocesor: Mikroprocesor z programowo zrealizowanym sterownikiem PLC, zasilacz i okablowanie I/O. Konfiguracja programowania jest uzależniona od urządzenia i instalacji tryskaczowej
 • wskaźniki: lampki wskaźnikowe Longlife wskazują gotowość do pracy, pracę silnika i pracę pompy, aktywację przełącznika ciśnieniowego i wyłącznika pływakowego, nieudany rozruch, ręczne uruchamianie i ręczne zatrzymywanie
 • przyciski: przyciski do ręcznego uruchamiania i zatrzymywania, do testu lampek oraz wyboru menu
 • Bezpiecznik: bezpieczniki ochronne, tolerujące prąd rozruchowy przez minimum 20 s
 • Rozruch silnika: Stycznik do włączania bezpośredniego, do max. mocy 22 kW, przy wyższej mocy uruchomienie w układzie gwiazda-trójkąt
 • Zabezpieczenie silnika: Tylko do celów sygnalizacji
 • Monitorowanie zaopatrzenia w wodę: Za pomocą wyłącznika pływakowego, tak aby poziom wody wynosił zawsze minimum 2/3 poziomu zbiornika dopływu
 • Kontrola mocy: Zasilanie elektryczne i moc pompy
 • Łączny raport w postaci sygnału: Błędy wszelkiego typu są wyświetlane za pomocą wspólnego wskaźnika błędu
 • Indywidualny raport w postaci sygnału: Za pomocą indywidualnego wskaźnika błędu wskazywany jest najważniejszy komunikat o błędzie – nieudany rozruch
 • Sygnalizacja i potwierdzenie błędu: Wszystkie komunikaty o błędach są sygnalizowane przez diody oraz wskazywane na wyświetlaczu w formie kodu błędu i wymagają potwierdzenia

Oprogramowanie:

 • Fabrycznie zaprogramowane zapewniające w pełni automatyczną pracę
 • Informacje dotyczące napięcia, natężenia prądu i mocy pompy
 • Nawigacja menu ze wskazaniami tekstowymi

Zgodność z poniższymi normami:

 • Stałe urządzenia gaśnicze – Automatyczne urządzenia tryskaczowe (EN 12845), część dotycząca pomp z silnikiem elektrycznym
 • Wyposażenie elektryczne maszyn (EN 60204-1)
 • Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe (EN 61439-1 i EN 61439-2)
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Odporność w środowiskach przemysłowych (EN 61000-6-2)
 • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – Norma emisji w środowiskach: mieszkalnym, handlowym i lekko uprzemysłowionym (EN 61000-6-3)

Opis działania:

Urządzenia sterujące Wilo EC-Fire E służą do sterowania pompami z silnikiem elektrycznym, czujnikami do zarządzania pracą pomp oraz poziomem informacji. Mikroprocesorowe urządzenie sterujące służy do sterowania i regulacji wszystkich wymaganych funkcji w urządzeniach do podnoszenia ciśnienia według EN 12845, do celów testowych lub istniejących instalacji tryskaczowych.

Układ logiczny pracy jednostki gaśniczej opiera się na kalibracji układu kaskadowego przełączników ciśnieniowych do włączania pompy.

Jeżeli na skutek otwarcia jednego lub kilku obiegów bądź uszkodzonego tryskacza pobierana jest znaczna ilość wody, ciśnienie w instalacji spada. Prowadzi to do uruchomienia pompy głównej za pomocą urządzenia sterującego. Jeżeli w instalacjach z kilkoma pompami elektryczna pompa główna nie włącza się (na przykład na skutek problemów z zasilaniem), spadek ciśnienia powoduje aktywację przełącznika ciśnieniowego pompy rezerwowej, który włącza tę pompę. W niektórych przypadkach można zastosować również dwie lub kilka pomp elektrycznych.

Po zamknięciu obiegu tryskaczy lub zaworu odcinającego, przez który następuje zasilanie głowic tryskaczy, w instalacji wytwarzane jest ciśnienie systemowe. Należy wtedy nacisnąć przyciski zatrzymania na drzwiach przednich, aby zatrzymać pompę.

Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • Dopuszczalne przetłaczane media
  Water
 • Wysokość podnoszenia maks.
  128.00 m
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy
  3 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy
  50 °C
 • Maks. temperatura otoczenia
  40 °C
 • Ciśnienie na dopływie
  0.59 bar
Dane silnika
 • Mechaniczna moc znamionowa silnika
  110.00 kW
 • Współczynnik mocy
  0.90
 • Stopień ochrony
  IP54
Materiały
 • Korpus pompy
  5.3103, EN-GJS-400-18-LT
 • Wirnik
  1.4408, GX5CrNiMo19-11-2
 • Wał
  1.4542, X5CrNiCuNb16-4
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  SiFire Easy 125/250-237-110 E
 • Masa netto ok.
  1878 kg
 • Opis
  4225097

Downloads

Wilo-SiFire Easy

Numer artykułu 4206358
Wydanie 1801
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 50

PDF (6 MB)

Pobierz

PDF: SiFire Easy 125/250-237-110 E

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz