Sinum Double

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Zrównoważony system wyrównujący ciśnienie.

Zastosowanie

  • Zamknięte instalacje grzewcze (według EN 12828)
  • Instalacje chłodnicze (wodne)

Oznaczenie typu

Przykład

Pompa Wilo-Sinum M10

Sinum

Nazwa produktu system wyrównujący ciśnienie

Pompa

Z pompą

D

Sterowanie pracą pompy pojedynczej

10

Klasa wydajności

Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie w urządzeniu: 6, 10 i 16 bar
  • Temperatura pracy: 3°C/70°C
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu
  • Wykazuje zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE

Typoszereg

Sinum Double

Do pobrania

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 26

PDF (21 MB)

Pobierz

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 48

PDF (19 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Sinum Double

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz