Sinum main vessel

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Ciśnieniowe naczynie przeponowe

Zastosowanie

  • Zamknięte instalacje grzewcze (według EN 12828)
  • Instalacje chłodnicze (wodne)

Oznaczenie typu

Przykład

Wilo-Sinum MV 200

Sinum

Nazwa produktu system wyrównujący ciśnienie

MV

Zbiornik podstawowy

200

Pojemność w litrach

Dane techniczne

  • Zbiornik 100 – 1000 litrów: według EN 13831 / 1200 – 10000 litrów: według AD 2000.
  • Nadaje się do urządzeń o maksymalnej temperaturze przepływu 120°C.
  • Maksymalna temperatura wewnątrz pęcherza: 70°C.
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu.
  • Elastyczne przyłącza i węże pomiędzy zespołem pompy i zbiornikiem wymagają odrębnego zamówienia.
  • Według dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
  • Biała powłoka epoksydowa, nakładana proszkowo

Typoszereg

Zbiornik podstawowy Sinum

Do pobrania

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 26

PDF (21 MB)

Pobierz

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 48

PDF (19 MB)

Pobierz

Wilo-Sinum

Numer artykułu 2200594
Wydanie 2018-08
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 324

PDF (44 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Sinum main vessel

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz