Smart IF-Modules

Opis typoszeregu

Korzyści

  • Łatwy montaż dzięki zastosowaniu modułu wtykowego
  • Dodatkowy interfejs do dwóch czujników temperatury do rejestracji dalszych stanów systemu

The upgrade module for digital pump access

The Wilo-Smart IF module offers the option of making earlier-generation Wilo pumps accessible for Wilo-Smart connect, allowing the user to control them via remote access on the Wilo-Gateway or locally via Bluetooth interface.

Typoszereg

Smart IF-Modules

PDF: Smart IF-Modules

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz