Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
  • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)
    0.4
  • Maks. ciśnienie robocze PN
    16 bar
  • Note on dimensioning
    16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
  • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
    -20 °C
  • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
    140 °C
  • Temperatura otoczenia min. Tmin
    0 °C
  • Maks. temperatura otoczenia Tmax
    40 °C
Dane silnika
  • Przyłącze sieciowe
    3~380 V, 50/60 Hz
  • Klasa sprawności energetycznej silnika
    IE5
  • Znamionowa moc silnika P2
    11.00 kW
  • Prąd znamionowy IN
    18.50 A
  • Znamionowa prędkość obrotowa n
    2900 1/min
  • Prędkość obrotowa maks. nmax
    2900 rpm
  • Pobór mocy P1 max
    11000.0 W
  • Generowanie zakłóceń
    EN 61800-3
  • Odporność na zakłócenia
    EN 61800-3
  • Klasa izolacji
    F
  • Stopień ochrony silnika
    IP55
  • Zabezpieczenie silnika
Materiały
  • Korpus pompy
    5.1301, z powłoką kataforetyczną
  • Wirnik
    EN-GJL-200
  • Wał
    1.4122
  • Uszczelnienie wału
    AQ1EGG
Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)
  • Woda grzewcza (według VDI 2035)
    tak
  • Olejowy nośnik ciepła
    Wersja specjalna za dopłatą
  • Woda chłodząca i woda lodowa
    tak
  • Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)
    tak
Wymiary montażowe
  • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej
    DN 50
  • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej
    DN 32
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
  • Produkt
    Wilo
  • Nazwa produktu
    Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1
  • Numer EAN
    4048482856711
  • Numer artykułu
    2196329
  • Masa netto ok. m
    133 kg
  • Masa brutto ok. m
    156.0 kg
  • Długość z opakowaniem
    1200 mm
  • Wysokość z opakowaniem
    707 mm
  • Szerokość z opakowaniem
    800 mm
  • Właściwość opakowania
    Opakowanie transportowe
  • Rodzaj opakowania
    Europaleta
  • Minimalna ilość zamówienia
    1

Specyfikacja ofertowa

Pompa blokowa o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA B jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Budowa:

  • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej, ze stopą na korpusie pompy
  • Wymiary kołnierza i korpusu zgodnie z normą EN 733
  • Kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
  • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
  • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
  • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda/glikol z zawartością glikolu > 40 % max. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
  • Napięcie zasilania 3~ 480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

  • Konsole do mocowania na fundamencie
  • Zestawy czujników różnicy ciśnień 0 – 10 V do pomp w wersji ...-R1
  • IR-Monitor
  • IR-Stick
  • IF-Moduł PLR
  • IF-Moduł LON
  • IF-Moduł Modbus
  • IF-Moduł BACnet
  • IF-Moduł CAN

Wyposażenie standardowe:

  • Poziom obsługi ręcznej za pomocą zielonego pokrętła z następującymi funkcjami:
    • Włączanie/wyłączanie pompy
    • Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej)
    • Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej
    • Konfiguracja parametrów roboczych
    • Potwierdzenie błędu
  • Wyświetlacz pompy wskazujący:
    • Tryb regulacji
    • Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
    • Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze
    • Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika)
    • Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii)
    • Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
    • Dane urządzenia (np. nazwa pompy)
    • Rodzaj pracy (tylko w zastosowaniu z trójnikiem rurowym: Praca/rezerwa, tryb pracy z dołączaniem)

Funkcje dodatkowe:

  • Interfejsy analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych do zastosowania w kształtce rozgałęźnej, dwa przekaźniki sygnalizacji pracy i awarii z możliwością konfiguracji, konfigurowana reakcja w przypadku usterki dostosowana do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, blokada dostępu na pompie, wbudowane pełne zabezpieczenie silnika (czujnik termistorowy) z wyzwalaczem elektronicznym, standardowe otwory odpływowe kondensatu w korpusie silnika (w stanie fabrycznym zamknięte), złącze na podczerwień do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem kontrolno-serwisowym Wilo-IR-Moduł i Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do podłączenia do automatyki budynku
Dane eksploatacyjne
  • Przetłaczane medium
    Water
  • temperatura przetłaczanej cieczy T
    -
  • temperatura otoczenia T
    -
  • Maks. ciśnienie robocze PN
    16 bar
  • Note on dimensioning
    16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
  • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)
    0.4
Dane silnika
  • Klasa sprawności energetycznej silnika
    IE5
  • Generowanie zakłóceń
    EN 61800-3
  • Odporność na zakłócenia
    EN 61800-3
  • Przyłącze sieciowe
    3~380 V, 50/60 Hz
  • Moc znamionowa P2
    11000.0 W
  • Prędkość obrotowa maks. nmax
    2900 rpm
  • Prąd znamionowy IN
    18.50 A
  • Klasa izolacji
    F
  • Stopień ochrony silnika
    IP55
  • Zabezpieczenie silnika
Materiały
  • Korpus pompy
    5.1301, z powłoką kataforetyczną
  • Wirnik
    EN-GJL-200
  • Wał
    1.4122
  • Uszczelnienie wału
    AQ1EGG
Wymiary montażowe
  • Przyłącze gwintowane po stronie ssawnej
    DN 50
  • Przyłącze gwintowane po stronie tłocznej
    DN 32
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
  • Produkt
    Wilo
  • Nazwa produktu
    Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1
  • Masa netto ok. m
    133 kg
  • Numer artykułu
    2196329

Wymiary i rysunki wymiarowe

Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1

Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1
Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1

Charakterystyki

Wilo-Stratos GIGA B 32/5-74/11

Wilo-Stratos GIGA B 32/5-74/11
Wilo-Stratos GIGA B 32/5-74/11

Schemat zacisków

IL-E

IL-E

L1, L2, L3:Napięcie zasilania: 3~440 V ±10%, 50/60 Hz; 3~400 V ±10%, 50/60 Hz; 3~380 V -5%/+10%, 50/60 Hz
PE:Przyłącze przewodu uziemiającego
DDG:Przyłącze czujnika różnicy ciśnień
In1 (1):Wejście wartości rzeczywistej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
GND (2):Przyłącze masy dla In1 i In2
+ 24 V (3):Wyjście napięcia stałego dla zewnętrznego odbiornika/czujnika. Obciążenie max. 60 mA
In2:Wejście wartości zadanej 0-10 V/0-20 mA; 2-10 V/4-20 mA
MP:Multi Pump, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych
Ext. off:Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”Pompę można załączać i wyłączać przez zewnętrzny styk bezpotencjałowy (24 V DC/10 mA).
SBM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja pracy (styk przełączny wg VDI 3814)
SSM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny wg VDI 3814)
AUX:Zewnętrzna zamiana pomp (działa tylko w trybie pracy pompypodwójnej). Zamiana pomp może zostać wykonana za pośrednictwem zewnętrznego, bezpotencjałowego zestyku (24 V DC/10 mA).
Przełącznik DIP:1: Przełączanie pomiędzy trybem pracy (O) i trybem serwisowym (S)2: Włączanie/wyłączanie menu blokady dostępu
Opcja:IF-Moduły do podłączenia do automatyki budynku

* Obciążalność styków dla SBM i SSM:

min.: 12 V DC/10 mA

max.: 250 V AC/1 A

IL-E

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
  • Produkt
    Wilo
  • Nazwa produktu
    Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1
  • Numer EAN
    4048482856711
  • Numer artykułu
    2196329
  • Masa brutto ok. m
    156.0 kg
  • Masa netto ok. m
    133 kg
  • Długość całkowita L
    734.0 mm
  • Wysokość bez opakowania H
    563 mm
  • Kolor
    zielony / srebro
  • Właściwość opakowania
    Opakowanie transportowe
  • Rodzaj opakowania
    Europaleta
  • Liczba na warstwę
    1
  • Szerokość bez opakowania L
    350.0 mm
  • Minimalna ilość zamówienia
    1
  • Liczba na paletę
    1

Downloads

Wilo-Stratos GIGA B (11-22Kw)

Numer artykułu 2192492
Wydanie 2019-05
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 270

PDF (25 MB)

Pobierz

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Numer artykułu 2209010
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 44

PDF (6 MB)

Pobierz

PDF: Stratos GIGA B 32/5-74/11-S1

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz