Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1

Specyfikacja

Dane hydrauliczne
 • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)
  0.7
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
 • Min. temperatura przetłaczanej cieczy Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura przetłaczanej cieczy Tmax
  140 °C
 • Temperatura otoczenia min. Tmin
  0 °C
 • Maks. temperatura otoczenia Tmax
  40 °C
Dane silnika
 • Przyłącze sieciowe
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Klasa sprawności energetycznej silnika
  IE5
 • Znamionowa moc silnika P2
  2,30 kW
 • Prąd znamionowy IN
  4,50 A
 • Znamionowa prędkość obrotowa n
  4620 1/min
 • Prędkość obrotowa maks. nmax
  4620 1/min
 • Generowanie zakłóceń
  EN 61800-3
 • Odporność na zakłócenia
  EN 61800-3
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Zabezpieczenie silnika
Materiały
 • Korpus pompy
  5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik
  PPS-GF40
 • Wał
  Stal nierdzewna
 • Uszczelnienie wału
  AQ1EGG
 • Latarnia
  5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Dopuszczone ciecze (inne ciecze według zapytania)
 • Woda grzewcza (według VDI 2035)
  tak
 • Olejowy nośnik ciepła
  Wersja specjalna za dopłatą
 • Woda chłodząca i woda lodowa
  tak
 • Mieszanina woda-glikol (dla roztworu glikolu 20 – 40 % objętościowo i temperatura przetłaczanej cieczy ≤ 40 °C)
  tak
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej
  DN 65
 • Przyłącze po stronie tłocznej
  DN 50
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1
 • Numer EAN
  4048482778969
 • Numer artykułu
  2189282
 • Masa netto ok. m
  43 kg
 • Masa brutto ok. m
  50,0 kg
 • Długość z opakowaniem
  795 mm
 • Wysokość z opakowaniem
  615 mm
 • Szerokość z opakowaniem
  515 mm
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Karton
 • Minimalna ilość zamówienia
  1

Specyfikacja ofertowa

Pompa blokowa o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA B jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji powodujących abrazję, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Budowa:

 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej, ze stopą na korpusie pompy
 • Wymiary kołnierza i korpusu zgodnie z normą EN 733
 • Kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda/glikol z zawartością glikolu > 40 % max. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania 3~ 480 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 440 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 400 V ±10 %, 50/60 Hz, 3~ 380 V -5 % +10 %, 50/60 Hz

Wyposażenie dodatkowe:

 • Konsole do mocowania na fundamencie
 • Zestawy czujników różnicy ciśnień 0 – 10 V do pomp w wersji ...-R1
 • IR-Monitor
 • IR-Stick
 • IF-Moduł PLR
 • IF-Moduł LON
 • IF-Moduł Modbus
 • IF-Moduł BACnet
 • IF-Moduł CAN

Wyposażenie standardowe:

 • Poziom obsługi ręcznej za pomocą zielonego pokrętła z następującymi funkcjami:
  • Włączanie/wyłączanie pompy
  • Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej)
  • Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej
  • Konfiguracja parametrów roboczych
  • Potwierdzenie błędu
 • Wyświetlacz pompy wskazujący:
  • Tryb regulacji
  • Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej)
  • Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze
  • Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika)
  • Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii)
  • Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM)
  • Dane urządzenia (np. nazwa pompy)
  • Rodzaj pracy (tylko w zastosowaniu z trójnikiem rurowym: Praca/rezerwa, tryb pracy z dołączaniem)

Funkcje dodatkowe:

 • Interfejsy analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych do zastosowania w kształtce rozgałęźnej, dwa przekaźniki sygnalizacji pracy i awarii z możliwością konfiguracji, konfigurowana reakcja w przypadku usterki dostosowana do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, blokada dostępu na pompie, wbudowane pełne zabezpieczenie silnika (czujnik termistorowy) z wyzwalaczem elektronicznym, standardowe otwory odpływowe kondensatu w korpusie silnika (w stanie fabrycznym zamknięte), złącze na podczerwień do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem kontrolno-serwisowym Wilo-IR-Moduł i Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do podłączenia do automatyki budynku
Dane eksploatacyjne
 • Przetłaczane medium
  Water
 • temperatura przetłaczanej cieczy T
  0 °C
 • temperatura otoczenia T
  0 °C
 • Maks. ciśnienie robocze PN
  16 bar
 • Note on dimensioning
  16 bar do 120°C, 13 bar do 140°C
 • Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI)
  0.7
Dane silnika
 • Klasa sprawności energetycznej silnika
  IE5
 • Generowanie zakłóceń
  EN 61800-3
 • Odporność na zakłócenia
  EN 61800-3
 • Przyłącze sieciowe
  3~380 V, 50/60 Hz
 • Moc znamionowa P2
  2300,0 W
 • Prędkość obrotowa maks. nmax
  4620 1/min
 • Prąd znamionowy IN
  4,50 A
 • Klasa izolacji
  F
 • Stopień ochrony silnika
  IP55
 • Zabezpieczenie silnika
Materiały
 • Korpus pompy
  5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik
  PPS-GF40
 • Wał
  Stal nierdzewna
 • Uszczelnienie wału
  AQ1EGG
 • Latarnia
  5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wymiary montażowe
 • Przyłącze po stronie ssawnej
  DN 65
 • Przyłącze po stronie tłocznej
  DN 50
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1
 • Masa netto ok. m
  43 kg
 • Numer artykułu
  2189282

Schemat zacisków

Stratos GIGA

Stratos GIGA

L1, L2, L3:Przyłącze sieciowe: 3~380 V - 3~480 V (±;10 %), 50/60 Hz
PE:Przyłącze przewodu zabezpieczającego
DDG:Przyłącze dla czujnika różnicy ciśnień
In1 (1):Wejście wartości rzeczywistej 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
GND (2):Przyłącze masy dla In1 i In2
+ 24 V (3):Wyjście napięcia DC dla zewnętrznego użytkownika/czujnika. Maks. obciążenie 60 mA
In2:Wejście nastawy 0 - 10 V/0 - 20 mA; 2 - 10 V/4 - 20 mA
MP:Pompa wielostopniowa, interfejs do zarządzania pracą pomp podwójnych
Ext. off:Wejście sterujące „Wyłączanie z priorytetem”
Pompę można włączać i wyłączać za pomocą zewnętrznego styku bezpotencjałowego (24 V DC/10 mA).
SBM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny zgodny z VDI 3814)
SSM:*Bezpotencjałowa zbiorcza sygnalizacja awarii (styk przełączny zgodny z VDI 3814)
AUX:Naprzemienna praca pomp zewnętrznych (dotyczy jedynie pracy z pompą podwójną).Pompy można zamienić za pomocą zewnętrznego, styku bezpotencjałowego (24 V DC/10 mA)
Przełącznik DIP:1: Przełączanie pomiędzy trybem obsługi (O) i serwisowym (S)
2: Aktywować/dezaktywować menu w celu blokady dostępu
Opcjonalne:IF-Moduł do podłączenia do automatyki budynku
* Obciążalność styków dla SBM i SSM:
min.: 12 V DC/10 mA
maks.: 250 V AC/1 A

Stratos GIGA

Informacje dot. zamawiania

Informacje na temat umiejscowienia zamówień
 • Produkt
  Wilo
 • Nazwa produktu
  Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1
 • Numer EAN
  4048482778969
 • Numer artykułu
  2189282
 • Masa brutto ok. m
  50,0 kg
 • Masa netto ok. m
  43 kg
 • Długość całkowita L
  559,0 mm
 • Wysokość bez opakowania H
  408 mm
 • Kolor
  zielony / srebro
 • Właściwość opakowania
  Opakowanie transportowe
 • Rodzaj opakowania
  Karton
 • Liczba na warstwę
  1
 • Szerokość bez opakowania L
  276,0 mm
 • Minimalna ilość zamówienia
  1
 • Liczba na paletę
  1
 • Dostępność na rynku
  2019-05-01
 • Date of introduction
  2018-09-01

Downloads

Wilo-Stratos GIGA Wilo-Stratos GIGA-D Wilo Stratos GIGA B

Numer artykułu 2160204
Wydanie 2020-08
Numer wersji 04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 268

PDF (29 MB)

Pobierz

IL, DL, BL, IL-E, BL-E, DL-E, IPL, DPL, IPL-N, DPL-N, IP-Z, IP-E, DP-E, IPH, Stratos GIGA, GIGA-D, GIGA-B

Numer artykułu 2209010
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 44

PDF (6 MB)

Pobierz

PDF: Stratos GIGA B 50/1-21/2,3-S1

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz