Suction hose/pressure hose kit

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Odporny na podciśnienie i ciśnienie wąż, od -25°C do 55°C z dwiema opaskami zaciskowymi z VA oraz przyłączami R 1 i R 11/4 do podłączenia w celu umożliwienia pływającego poboru

Typoszereg

Wąż ssawny/ciśnieniowy - zestaw

Produkt

PDF: Suction hose/pressure hose kit

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz