Throttle shut-off valve

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Przepustnica dławiąca służy do celów kontrolnych i konserwacyjnych, jak również do wymiany pompy w przypadku naprawy

Typoszereg

Przepustnica dławiąca

Produkt

PDF: Throttle shut-off valve

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz