Timer switch SK 601N

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Przeznaczone do montażu naściennego, zapewnia automatyczne, zależne od czasu włączanie/wyłączanie pomp pojedynczych Wilo z silnikiem prądu zmiennego lub indukcyjnym trójfazowym.

Funkcja sterująca

  • Zależne od czasu automatyczne załączanie/wyłączanie pompy w okresach ustawionych na przełączniku czasowym (co ¼ godziny), przełącznik czasowy z baterią podtrzymującą
  • Możliwe sterowanie równoległe pracą kilku pomp do max. wartości prądu przełączania.

Wyposażenie/funkcja

Kabel zasilający (na miejscu)

SK 601N –> pompa

Prąd zmienny (1~): 3 x 1,5 mm2

SK 602N

Prąd zmienny (1~): 3 x 1,5 mm2

Prąd trójfazowy (3~): 5 x 1,5 mm2

SK 601N

Prąd zmienny (1~)/prąd trójfazowy (3~): 4 x 1,5 mm2

Pompa

Prąd zmienny (1~) ze stykami ochronnymi uzwojenia: 5 x 1,5 mm2

Prąd trójfazowy (3~) ze stykami ochronnymi uzwojenia: 7 x 1,5 mm2

Prąd trójfazowy (3~) bez styków ochronnych uzwojenia: 4 x 1,5 mm2

Dane techniczne

Typoszereg

Urządzenie sterujące czasowe SK 601N

Produkt

PDF: Timer switch SK 601N

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz