Voda Air separators

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Separator powietrza z połączeniem kołnierzowym.

Zastosowanie

  • Instalacje grzewcze
  • Instalacje chłodnicze

Oznaczenie typu

Przykład

Voda Air 50F

Voda Air

Nazwa produktu separator powietrza

F

Połączenie kołnierzowe

50

Przyłącze (DN)

Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Nadaje się do urządzeń o maksymalnej temperaturze przepływu 120°C
  • Technologia Dual Zone potrafi utrzymać prędkość przetłaczanego medium nawet do 3 m/s. W celu zapewnienia skutecznej separacji

należy zapewnić maksymalną prędkość 1,5 m/s

  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu
  • Według dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

Typoszereg

Separatory Voda Air

Do pobrania

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 26

PDF (21 MB)

Pobierz

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 48

PDF (19 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Voda Air separators

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz