Voda Air separators

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Air separator with flanged connection.

Zastosowanie

  • Heating installations
  • Cooling installations

Oznaczenie typu

Example

Voda air 50F

Voda air

Family name air separator

F

Flanged connection

50

Connection (DN)

Dane techniczne

  • Maximum working pressure: 10 bar
  • Suitable for systems with a maximum flow temperature of 120 °C
  • The Dual Zone technology is designed to withstand fluid velocities up to 3 m/s. For an efficient separation

performance, a maximum speed of 1.5 m/s should be maintained

  • Suitable for addition of glycol-based anti-freeze up to 50%
  • In accordance with Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

Typoszereg

Separatory Voda Air

Do pobrania

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 26

PDF (21 MB)

Pobierz

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 48

PDF (19 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Voda Air separators

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz