Voda Dirt separators F

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Separator zanieczyszczeń z połączeniem kołnierzowym.

Zastosowanie

• Zamknięte instalacje grzewcze i klimatyzacyjne.

Oznaczenie typu

Przykład

Voda Dirt 50F

Voda Dirt

Nazwa produktu separator zanieczyszczeń

F

Połączenie kołnierzowe

50

Przyłącze (DN)

Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Nadaje się do urządzeń o maksymalnej temperaturze przepływu 120°C
  • Technologia Clean Dual Zone potrafi utrzymać prędkość przetłaczanego medium nawet do 3 m/s. W celu zapewnienia skutecznej separacji należy zapewnić maksymalną prędkość 1,5 m/s.
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu
  • Według dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

Typoszereg

Voda Dirt separators F

Produkt

PDF: Voda Dirt separators F

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz