Voda Dirt separators

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Separator zanieczyszczeń.

Zastosowanie

  • Zamknięte instalacje grzewcze i klimatyzacyjne.

Oznaczenie typu

Przykład

Voda Dirt 1"

Voda Dirt

Nazwa produktu separator zanieczyszczeń

1"

Podłączenie

Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10,0 bar
  • Maksymalna temperatura robocza: 120°C
  • Maksymalna prędkość przepływu: 1,5 m/s
  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu
  • Obudowa mosiężna, elementy wewnętrzne odporne na korozję.

Typoszereg

Separatory Voda Dirt

Do pobrania

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 26

PDF (21 MB)

Pobierz

Systemy zapewniania jakości wody dla zastosowań grzewczych i chłodniczych

Liczba stron 48

PDF (19 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Voda Dirt separators

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz