Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 … 40

Najbardziej efektywne rozwiązanie do opróżniania zbiorników retencyjnych i studzienek pompowych.

Wilo-Flumen EXCEL to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do mieszania medium w zbiornikach retencyjnych wody deszczowej i pompowniach oraz zbiornikach osadu. Szybkoobrotowe mieszadła zatapialne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, montowane są blisko dna zbiornika. Generując turbulencje, zapobiegają osadzaniu się cząstek stałych. Pozwala to zminimalizować konieczność czyszczenia przy opróżnianiu zbiorników retencyjnych wody deszczowej czy pompowni. Nawet w przypadku okresów silnych opadów atmosferycznych i wydłużonego czasu pracy urządzeń, mieszadła Wilo-Flumen EXCEL zapewniają niezawodną pracę i cechują się wyjątkowo niską podatnością na zapychanie. Nowe śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej zapobiegają kawitacji, co przekłada się na niski stopień zużycia urządzeń.

Korzyści

 • Konieczność czyszczenia ograniczona do minimum, dzięki montażowi blisko podłoża, mieszadła zapobiegają powstawaniu osadów podczas opróżniania zbiorników
 • Niska podatność na zapychanie oraz niezawodna praca systemu, dzięki zoptymalizowanej części hydraulicznej
 • Niski stopień zużycia, dzięki zastosowaniu śruby śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej o wyższej odporności na kawitację
 • Szeroki zakres zastosowania, również w przypadku wydłużonego czasu pracy
 • Redukcja kosztów energii elektrycznej i eksploatacji dzięki zastosowaniu silników klasy IE3 zapewniających najlepszy współczynnik ciągu
 • Wyposażenie dodatkowe zapewnia wiele możliwości instalacyjnych

Wysoka odporność na zapychanie, ograniczenie konieczności czyszczenia.

Rozwiązanie o najwyższej skuteczności

przeznaczone do mieszania oraz oczyszczania zbiorników retencyjnych wody deszczowej i pompowni. Niezawodne rozwiązania, które dają Ci więcej.

Niskie koszty energii

Redukcja kosztów zużycia energii elektrycznej oraz eksploatacji dzięki zastosowaniu silników klasy IE3 (standard w wersji EXCEL), zapewniających optymalny współczynnik ciągu (zgodnie z IEC TS 60034-30-2).

Szeroki zakres zastosowania

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI przeznaczone są do wielu obszarów zastosowania, również tych wymagających długiego czasu pracy.

Odporność na zapychanie

Niska podatność na zapychanie oraz niezawodna praca dzięki zoptymalizowanej części hydraulicznej.

Dostosowanie do zmiennych warunków pracy

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie występują zmienne warunki pracy.

Konieczność czyszczenia zbiornika ograniczona do minimum

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI montowane blisko dna zbiornika ograniczają powstawanie osadów, co pozwala użytkownikowi zmniejszyć nakład pracy związany z czyszczeniem zbiorników.

Odporność na zużycie

Mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz OPTI cechują się większą odpornością na zużycie, dzięki zastosowaniu śruby i łopat śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej o wyższej odporności na kawitację.

Kluczowe parametry

Maks. siła ciągu (N)

200-950

Liczba łopat

2-3

Średnica znamionowa (mm)

200-400

Prędkość znamionowa (obr./min.)

740-1450

Inne rozwiązania dla technologii oczyszczania ścieków

Slow-running submersible mixer

Wilo-EMU TRE 326-3

Mieszadła zatapialne Wilo do zastosowań wymagających dynamicznego przepływu.

Wilo-EMU TRE 312

Mieszadła zatapialne Wilo do zastosowań wymagających dynamicznego przepływu.

Wilo-Sevio ELASTOX

System napowietrzający do optymalnego zaopatrzenia w tlen.

Obiekt referencyjny w Szwajcarii

Modernizacja z zastosowaniem mieszadeł zatapialnych.

Dlaczego Wilo-Flumen EXCEL?

W obiekcie referencyjnym w Szwajcarii mieszadła typoszeregu Flumen EXCEL pracują w układzie kaskadowych zbiorników retencyjnych wody deszczowej. Dobierając urządzenia do tego zastosowania, szczególną uwagę zwrócono na zapewnienie wysokiej odporności na zapychanie, co jest niezwykle ważne dla zagwarantowania niezawodnej pracy całego systemu.

Wyzwanie: Długi czas pracy

Rozwiązanie: Poza nowymi silnikami o wysokiej sprawności, istnieje możliwość zastosowania niezawodnych silników standardowych, szczególnie w przypadku mieszania substancji o wysokiej lepkości.

Wyzwanie: Niezakłócona praca, bez zapychania

Rozwiązanie: Zoptymalizowana część hydrauliczna zapewnia niezawodną pracę i minimalizuje ryzyko zapychania.

Wyzwanie: Mieszanie na dnie zbiornika

Rozwiązanie: Zoptymalizowane śmigło oraz uszczelnienie mechaniczne.

Wyzwanie: Czyszczenie

Rozwiązanie: Użytkownik odnosi korzyści wynikające ze zmniejszenia konieczności czyszczenia, ponieważ urządzenia zapobiegają tworzeniu się osadu na dnie zbiornika.


Numeryczna symulacja mechaniki płynów – symulacja CFD

Optymalna praca instalacji z wykorzystaniem zaawansowanej wiedzy i nowoczesnych metod projektowania.

Konfiguracja

 • Poprawny dobór oraz instalacja urządzeń zgodnie z wymaganiami systemu, w którym będą pracować stanowią podstawowy warunek wydajnej i niezawodnej pracy biologicznej oczyszczalni ścieków.
 • W fazie projektowania analizujemy nasze produkty pod względem optymalnego dopasowania do wymagań Twojej instalacji. Zaprocentuje to jej niezawodną pracą oraz niskim zużyciem energii.
 • Stosujemy wspomagane komputerowo, nowoczesne narzędzia i metody doboru.
 • Symulacja CFD (wymiarowanie metodą numerycznej symulacji mechaniki płynów) w celu doboru odpowiedniej technologii do Twojej instalacji.
 • Dokładna analiza warunków pracy instalacji pozwala odpowiednio wcześnie wykryć i wyeliminować jej słabe punkty oraz opracować projekt optymalizacji.

Napowietrzanie

System napowietrzania o wysokiej sprawności energetycznej, wykorzystujący aeratory drobnopęcherzykowe, zapewnia optymalne zaopatrzenie w tlen.

Mieszadło

Mieszadła zatapialne Wilo zapewniają pracę bez gromadzenia się osadów i pełne wymieszanie osadu czynnego. Perfekcyjna konstrukcja, zgodna z wymaganiami technologii przepływu.

Instalacja

W fazie projektowania analizujemy nasze produkty pod względem optymalnego dopasowania do wymagań Twojej instalacji. Zaprocentuje to jej niezawodną pracą oraz niskim zużyciem energii.


Często zadawane pytania

Jaki jest dopuszczalny czas pracy mieszadła podczas opróżniania zbiornika?

Mieszadło może pracować tak długo, jak utrzymywany jest minimalny poziom zanurzenia wynoszący 30 centymetrów, tj. mieszadło pozostaje pod wodą. Ułatwia to niewielka średnica śmigła oraz instalacja blisko dna zbiornika.

Ile mieszadeł powinienem zastosować w zbiorniku retencyjnym wody deszczowej?

Zespół specjalistów Wilo przeprowadzi kompleksową analizę i dobór urządzeń z uwzględnieniem Twoich wymagań.

Jakie dokumenty, dane oraz inne informacje będą niezbędne do przeprowadzenia doboru?

Otrzymasz od nas listę kontrolną wszystkich informacji, których będziemy potrzebować w procesie doboru.

Nie jestem zadowolony z dotychczas eksploatowanego systemu czyszczącego. Co mogę zrobić?

Skontaktuj się ze Specjalistą ds. Oczyszczalni Ścieków Wilo Polska– Krzysztofem Miaśkiewiczem, adres e-mail: krzysztof.miaskiewicz@wilo.com; nr tel.: 665 402 147.

Czy istnieje możliwość montażu mieszadeł Wilo-Flumen EXCEL w już istniejących instalacjach?

Zarówno mieszadła Wilo-Flumen EXCEL jak i Wilo-Flumen OPTI można zastosować w istniejącej instalacji. Istnieje również możliwość integracji z istniejącym systemem sterowania. Wymaga to konsultacji ze specjalistami Wilo, którzy opracują rozwiązanie dopasowane do specyfiki danej instalacji.

Do jakich zastosowań przeznaczone są mieszadła Wilo-Flumen EXCEL oraz Wilo-Flumen OPTI?

 • Zbiorniki retencyjne wody deszczowej
 • Pompownie
 • Zbiorniki magazynujące
 • Niewielkie reaktory biologiczne z osadem czynnym
 • Specjalne zbiorniki osadu

Czy dostępne są mieszadła w wersji o wysokiej sprawności energetycznej?

Wszystkie mieszadła typoszeregu Wilo-Flumen EXCEL spełniają wymagania klasy energetycznej IE3.

Nowy Wilo-Assistant - Aplikacja dla wszystkich

Zaprojektowana na nowo aplikacja Wilo-Assistant udostępnia teraz cały świat techniki pomp wysokosprawnych na smartfony i tablety PC specjalistom w zakresie techniki sanitarnej, grzewczej i klimatyzacyjnej oraz projektantom i użytkownikom systemów technicznego wyposażenia budynków.

Nowy wygląd i intuicyjny charakter jeszcze bardziej pomagają w codziennej pracy.

Nowe funkcje i rozwiązania w zakresie łączności uzupełniają dotychczasową różnorodność Wilo-Assistant. Użytkownikom otwiera się szybsza droga do celu oraz wsparcie w zakresie

- planowania i selekcji

- doradztwa dla klientów

- instalacji i uruchomienia

- zdalnego sterowania i zdalnej konserwacji

Download on the App Store (iOS)Android App on Google play

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Konieczność czyszczenia ograniczona do minimum, dzięki montażowi blisko podłoża, mieszadła zapobiegają powstawaniu osadów podczas opróżniania zbiorników
 • Niska podatność na zapychanie oraz niezawodna praca systemu, dzięki zoptymalizowanej części hydraulicznej
 • Niski stopień zużycia, dzięki zastosowaniu śruby śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej o wyższej odporności na kawitację
 • Szeroki zakres zastosowania, również w przypadku wydłużonego czasu pracy
 • Redukcja kosztów energii elektrycznej i eksploatacji dzięki zastosowaniu silników klasy IE3 zapewniających najlepszy współczynnik ciągu
 • Wyposażenie dodatkowe zapewnia wiele możliwości instalacyjnych

Najbardziej efektywne rozwiązanie do opróżniania zbiorników retencyjnych i studzienek pompowych.

Wilo-Flumen EXCEL to niezawodne rozwiązanie przeznaczone do mieszania medium w zbiornikach retencyjnych wody deszczowej i pompowniach oraz zbiornikach osadu. Szybkoobrotowe mieszadła zatapialne, wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, montowane są blisko dna zbiornika. Generując turbulencje, zapobiegają osadzaniu się cząstek stałych. Pozwala to zminimalizować konieczność czyszczenia przy opróżnianiu zbiorników retencyjnych wody deszczowej czy pompowni. Nawet w przypadku okresów silnych opadów atmosferycznych i wydłużonego czasu pracy urządzeń, mieszadła Wilo-Flumen EXCEL zapewniają niezawodną pracę i cechują się wyjątkowo niską podatnością na zapychanie. Nowe śmigła z odlewu ze stali nierdzewnej zapobiegają kawitacji, co przekłada się na niski stopień zużycia urządzeń.

Rodzaj konstrukcji

Mieszadło zatapialne szybkoobrotowe z napędem bezpośrednim

Zastosowanie

 • Zawirowanie cząstek stałych w celu unikania tworzenia się osadów w zbiornikach retencyjnych i studzienkach odwadniających
 • Zapobieganie powstawaniu kożuchów z osadów

Wyposażenie/funkcja

 • Termiczna kontrola silnika
 • Kontrola komory uszczelniającej (opcja)
 • Certyfikat Ex (opcjonalnie)

Zakres dostawy

 • Mieszadło zatapialne z zamontowanym śmigłem i kablem
 • Długość kabla na życzenie Klienta
 • Zamontowane wyposażenie dodatkowe zależnie od sposobu montażu
 • Podręcznik eksploatacji i konserwacji

Oznaczenie typu

np.:

Wilo-Flumen EXCEL-TRE30.145-4/12REx S17

Flumen

Mieszadło zatapialne, poziome

EXCEL

Mieszadło z silnikiem najwyższej sprawności

TRE

Mieszadło z silnikiem asynchronicznym klasy sprawności IE3/IE4

30

x10 = średnica znamionowa śmigła w mm

145

x 10 = prędkość obrotowa śmigła w 1/min

4

Liczba biegunów

12

x 10 = długość stojana w [mm]

R

Wersja silnika:

 • R = wersja mieszadła
 • V = wersja mieszadła o zredukowanej mocy

Ex

Certyfikat Ex

S17

Kod śmigła dla śmigła specjalnego (nie dotyczy śmigła standardowego)

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 3~400 V, 50 Hz
 • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
 • Stopień ochrony: IP68
 • Max. temperatura przetłaczanej cieczy: 40 °C
 • Max. głębokość zanurzenia: 20 m

Materiały

 • Korpus silnika: EN-GJL-250
 • Korpus uszczelniający: 1.4408
 • Śmigło: 1.4408
 • Uszczelnienie:
  • po stronie silnika: SiC/SiC (TRE 20), NBR (TRE 30, TRE 40)
  • Po stronie medium: SiC/SiC
 • Złącza gwintowane: Stal nierdzewna 1.4301 lub 1.4571

Opis/budowa

Śmigło

3-łopatowe śmigło o średnicy nominalnej od 200 mm do 400 mm. Konstrukcja odporna na oplatanie przez zastosowanie zgiętej do tyłu krawędzi natarcia.

Silnik

Silnik zatapialny typoszeregu TE (silnik o wysokiej sprawności chłodzony powierzchniowo) ze standardowym przyłączem do prostego i wydajnego dostosowania mocy silnika. Ciepło silnika oddawane jest poprzez korpus bezpośrednio do medium. Uzwojenie jest wyposażone w układ monitorowania temperatury. Łożyska kulkowe o dużych wymiarach zapewniają długą żywotność ułożyskowania silnika. Silniki spełniają warunki klasyfikacji IE3/IE4 (według IEC 60034-30).

Uszczelnienie

Podwójne uszczelnienie wału z komorą uszczelnienia o dużej pojemności do wychwytywania przecieków z uszczelnienia mechanicznego, na życzenie Klienta z elektrodą prętową. Uszczelnienie po stronie medium to uszczelnienie mechaniczne, odporne na korozję i zużycie wykonane z węglika krzemu. Po stronie silnika uszczelnienie wykonano w zależności od typu:

 • TRE 20: uszczelnienie mechaniczne, odporne na korozję i zużycie
 • TRE 30, TRE 40: Pierścień uszczelniający wału

Przewód

Kabel zasilający, wodoszczelny na całej długości, wytrzymały w przypadku znacznych obciążeń mechanicznych. Kabel zasilający jest doprowadzony do korpusu silnika poprzez wodoszczelny wpust na kabel wyposażony w zabezpieczenie przed wyrwaniem przewodu i przed złamaniem przewodu.

Do pobrania

Wilo-EMU TR(E) / Wilo-Sevio MIX BG / Wilo-Sevio FLOW BG

Numer artykułu 6074694
Wydanie 2019-02
Numer wersji 05
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 36

PDF (3 MB)

Pobierz

Wilo-Flumen OPTI-TR 20-1, 28-1, 30-1, 40-1 Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20, 30, 40

Numer artykułu 6074709
Wydanie 2019-01
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 52

PDF (17 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Wilo-Flumen EXCEL-TRE 20 … 40

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz