Wilo-Rexa SUPRA-V

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Konfiguracja według zapotrzebowania klienta w celu zagwarantowania niezawodnego i efektywnego tłoczenia ścieków nieoczyszczonych i wstępnie oczyszczonych ścieków
 • Podwyższone niezawodne działanie dzięki hydraulice o swobodnym przepływie, odpornej na zablokowanie, o dużym swobodnym przelocie kuli
 • Opcjonalne wyposażenie w sprawną energetycznie technologię IE3
 • Powłoka Ceram odporna na abrazję i korozję
 • Przystosowanie do pracy w zanurzeniu i wynurzeniu, także w trybie pracy ciągłej
 • Sterowniki Wilo-Control do sterowania pomp zatapialnych do ścieków w sposób zależny od zapotrzebowania

Rodzaj konstrukcji

Pompa zatapialna do ścieków bez lub z aktywnym systemem chłodzenia do pracy ciągłej do ustawienia mokrego stacjonarnego i przenośnego oraz stacjonarnego ustawienia na sucho.

Zastosowanie

Tłoczenie

 • ścieków nieoczyszczonych z fekaliami i składników długowłóknistych
 • Ścieków z fekaliami
 • Wstępnie oczyszczonych ścieków bez fekaliów i składników długowłóknistych
 • Wody procesowej
 • Woda zanieczyszczona

Wyposażenie/funkcja

 • Wytrzymałe i trwałe wykonanie z żeliwa szarego
 • Silnik chłodzony powierzchniowo lub silniki z funkcją samochłodzącą z systemem 1- lub 2-komorowym
 • Opcjonalnie zabezpieczenie przeciwwybuchowe wg ATEX lub FM
 • Urządzenia kontrolne, zależne od silnika:
  • Temperatura uzwojenia
  • Monitorowanie wilgotności w komorze uszczelnienia i komorze silnika/zaciskowej
  • Temperatura łożyska silnika
 • Zamontowane wyposażenie dodatkowe

Zakres dostawy

 • Gotowa do podłączenia pompa zatapialna do ścieków
 • kabla zasilającego z wolną końcówką
 • Zamontowane wyposażenie dodatkowe
 • Podręcznik eksploatacji i konserwacji

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Rexa SUPRA-V10-738A + FK 17.1-6/16KEx

Hydraulika:

SUPRA-V10-738A

SUPRA

Pompa zatapialna do ścieków

V

Wirnik o swobodnym przepływie

10

x10 = średnica nominalna przyłącza tłocznego np. DN 100

73

Wskaźnik wydajności

8

Numer krzywej charakterystyki pompy

A

Wersja materiału (A = standard)

  

Silnik:

FK 17.1-6/16KEx

FK

Typ silnika:

T = silnik chłodzony powierzchniowo bez układu chłodzenia

FK, FKT, HC = silnik z funkcją samochłodzącą z aktywnym układem chłodzenia

17.1

Wielkość

6

Liczba biegunów

16

x10 = długość zestawu w [mm]

K

Wersja uszczelnienia:

H = pierścień uszczelniający wału / uszczelnienie mechaniczne

G = dwa oddzielne uszczelnienia mechaniczne

K = uszczelnienie pakietowe za pomocą dwóch uszczelnień mechanicznych

Ex

Certyfikat Ex

Dane techniczne

 • Napięcie zasilania: 3~400 V, 50 Hz
 • Rodzaj pracy – zanurzony: S1
 • Rodzaj pracy – wynurzony: S1 lub S2
 • Stopień ochrony: IP68
 • Klasa izolacji: H
 • Temperatura mediów: 3…40 C, wyższe temperatury na zapytanie
 • Swobodny przelot kuli 45...130 mm
 • Max. głębokość zanurzenia: 20 m

Materiały

 • Części korpusu: EN-GJL lub EN-GJS
 • Wirnik: EN-GJL lub EN-GJS
 • Uszczelnienia statyczne: NBR lub FPM
 • Uszczelnienie po stronie medium Uszczelnienie mechaniczne z SiC/SiC
 • Uszczelnienie po stronie silnika:
  • Pierścień uszczelniający wału z NBR
  • Uszczelnienie mechaniczne z SiC/SiC lub węglem/ceramiką
 • Wał: Stal nierdzewna 1.4021

Opis/budowa

Pompa zatapialna do ścieków jako zatapialne urządzenie blokowe do ustawienia mokrego i suchego, stacjonarnego lub przenośnego.

Układ hydrauliczny

Odpływ po stronie tłocznej jest wykonany w formie poziomego połączenia kołnierzowego. Maksymalnie dopuszczalna ilość substancji suchej wynosi 8%. Zastosowano wirniki o swobodnym przepływie.

Silnik

Silniki z chłodzeniem powierzchniowym (silnik T) nie mają własnego systemu chłodzenia, a ciepło odpadowe jest oddawane poprzez części korpusu bezpośrednio do opływającego je medium. Dlatego silniki te można stosować w zanurzeniu w trybie pracy ciągłej. W zależności od wielkości mogą pracować także w wynurzeniu w trybie pracy krótkotrwałej

Ciepło odpadowe z silników samochłodzących (silnik FK, FKT, HC) z aktywnym systemem chłodzenia jest oddawane poprzez zintegrowany wymiennik ciepła do przetłaczanego medium. Dzięki temu silniki są przystosowane do pracy ciągłej w zanurzeniu i wynurzeniu oraz do ustawienia na sucho.

Wszystkie silniki są wyposażone w uszczelnienie komory zapewniające ochronę silnika przed przedostaniem się do niego medium. Uszczelnienie jest dostępna z zewnątrz i opcjonalnie może być monitorowana za pomocą elektrody prętowej. Wszystkie zastosowane media są biologicznie degradowalne i nie stanowią zagrożenia dla środowiska.

Kabel zasilający ma wolne końcówki, długość jest zależna od potrzeb klienta. Wpusty na kabel silników T, HC i FKT są wodoszczelne na całej długości.

Uszczelnienie

W zależności od typu silnika dostępne są następujące wersje uszczelnienia po stronie medium oraz po stronie silnika:

 • Wersja H: z uszczelnieniem mechanicznym po stronie medium, z promieniowym pierścieniem uszczelniającym wału po stronie silnika
 • Wersja G: dwa niezależnie działające uszczelnienia mechaniczne.
 • Wersja K: Uszczelnienie pakietowe z dwoma niezależnie działającymi uszczelnieniami mechanicznymi.

Silniki o najwyższej sprawności

Oprócz silników standardowych dostępne są również silniki o najwyższej sprawności klasy IE3 (w oparciu o IEC 60034-30). Ze względu na to, że bazują one na tych samych założeniach co silniki standardowe, ich wyposażenie i funkcje są takie same. Dostępne są również takie same rodzaje hydrauliki.

Certyfikat Ex

Silniki dostępne są z certyfikatem Ex wg ATEX i FM.

Rodzina charakterystyk

Wilo-Rexa SUPRA-V

Do pobrania

Wilo-EMU FA

Numer artykułu 6074704
Wydanie 2019-01
Numer wersji 04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1364

PDF (13 MB)

Pobierz

Wilo-EMU FA

Numer artykułu 6073324
Wydanie 2019-01
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1360

PDF (15 MB)

Pobierz

Wilo-Wilo-EMU FA

Numer artykułu 6067561
Wydanie 2019-01
Numer wersji 04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1692

PDF (28 MB)

Pobierz

PDF: Wilo-Rexa SUPRA-V

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz