Wilo-Savus OPTI-DECA

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Skuteczne i bezpieczne pobieranie ścieków w celu zapewnienia wysokiej jakości oczyszczonych ścieków
 • Wysokie bezpieczeństwo procesu dzięki stale zainstalowanemu systemowi odłączonemu od medium
 • Uniwersalna technologia dekantacji, możliwa do dostosowania i modyfikacji, dzięki konfiguracji według indywidualnej instalacji
 • Brak zanieczyszczeń dzięki związanemu z procesem taktowaniu postępowania dekantacji

Rodzaj konstrukcji

Sterowane w sposób wymuszony urządzenie do ściągania odłączone od przetłaczanego medium

Zastosowanie

Urządzenie do efektywnego pobierania czystej wody w instalacjach SBR

Wyposażenie/funkcja

Faza odciągania ścieków pod koniec cyklu procesu jest decydującym etapem w procesie w zakresie jakości oczyszczonych ścieków. Tylko oczyszczone ścieki mogą zostać odprowadzone do odpływu, cząsteczki pływające muszą być bezpiecznie zatrzymywane.

Podczas poprzednich etapów obróbki (ładowanie, napowietrzanie, mieszanie i sedymentacja) urządzenie do odciągania jest umieszczone w bezpiecznej odległości ponad maksymalnym możliwym poziomem wody. Na początku procesu odciągania, urządzenie odciągowe jest stopniowo obniżane za pomocą wciągarki sterowanej elektrycznie, a rura odciągowa zanurza się w strefie czystej wody. Woda ściekowa płynie w zasadzie poniżej opadającego poziomu wody, aby zatrzymać pływający szlam. Proces odbywa się przy swobodnym spadku.

Po osiągnięciu minimalnej wysokości wynurzania i dolnej pozycji końcowej proces odciągowy jest zakończony, a urządzenie odciągowe jest podniesione do pozycji wyjściowej.

Zakres dostawy

 • Jednostka odciągania i spustowa, połączenie, ścienny uchwyt montażowy i podpora
 • Elektryczna wciągarka linowa
 • Podręcznik eksploatacji i konserwacji

Oznaczenie typu

 

Dane techniczne

 • Ilość na odpływie: 200 … 1000 m³/h
 • Rura odciągowa: DN 200 … DN 300
 • Rura odpływowa: DN 200 ... DN 400

Ilości odpływowe powyżej 1000 m³/h na życzenie.

Materiały

 • Jednostka ściągania: Stal nierdzewna A2/A4
 • Jednostka przebiegu: Stal nierdzewna A2/A4
 • Ścienny uchwyt montażowy: Stal nierdzewna A2/A4
 • Łożysko: Stal nierdzewna A2/A4

Opis/budowa

Urządzenie odciągowe składa się z umieszczonej poziomo jednostki odciągowej i jednostki spustowej. W jednostce odciągowej umieszczona jest sztywna bariera szlamu pływającego. Jednostka spustowa jest połączona za pomocą zawiasu z przewodem opróżniania na miejscu.

Opuszczanie i podnoszenie dekantera odbywa się za pomocą elektrycznej wciągarki linowej. Elektryczna wciągarka linowa składa się z hamującego silnika przekładniowego i bębna linowego. Górny i dolny punkt wyłączania ustawia się za pomocą wyłącznika krańcowego. W celu konserwacji i montażu urządzenia odciągowego można umieścić na wspornikach zamontowanych w zbiorniku.

PDF: Wilo-Savus OPTI-DECA

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz