Wilo-Sevio ELASTOX

Opis typoszeregu

Korzyści

Napowietrzenie membrany

 • Wysoka wydajność systemu dzięki wysokiemu zużyciu tlenu przy niskiej stracie ciśnienia z uwagi na optymalną perforację membrany
 • Wysokie niezawodne działanie dzięki niezatykającej się i samozamykającej perforacji membrany
 • Wysoka żywotność zarówno w zastosowaniu komunalnym jak i przemysłowym dzięki różnym materiałom membrany
 • Prosta instalacja – również w przypadku określonych rurociągów
 • Łatwa wymiana dyfuzora lub membrany
 • Zastosowanie trwałych materiałów do łatwego czyszczenia i regeneracji membrany za pomocą kwasu

Dyfuzor dyskowy

 • Zwiększone niezawodne działanie dzięki amortyzowanemu ograniczeniu skoku membrany dyskowej dla równomiernego rozprężania membrany dla optymalnego wnikania powietrza. Dzięki specjalnej konstrukcji, wlot powietrza zostaje zamknięty po odciążeniu membrany, co zapobiega przedostawaniu się medium do instalacji rurowej.
 • Optymalne dopasowanie wnikania powietrza dzięki trzem różnym wzorom perforacji
 • Najwyższa możliwa dla procesu gęstość rozmieszczenia przy uwzględnieniu najróżniejszych geometrii zbiornika i warunków zabudowy
 • Wysoka elastyczność sterowania urządzaniami dzięki bardzo dużemu zakresowi regulacji wnikania powietrza
 • Wysoka jakość i żywotność membran dzięki produkcji jako wyrób formowany

Dyfuzor płytowy

 • Zwiększone niezawodne działanie pracy dzięki ograniczeniu skoku membrany płytowej dla równomiernego rozprężania membrany dla optymalnego wnikania powietrza. Dzięki specjalnej konstrukcji medium przedostaje się jedynie w ograniczonym stopniu do instalacji rurowej po odciążeniu membrany.
 • Realizacja większego wnikania powietrza przez wysoki określony przepływ powietrza
 • Niskie wymagania szczególne dotyczące rurociągu poprzez montaż dyfuzorów płytowych parami
 • Wysoka jakość i żywotność membran dzięki produkcji jako wyrób formowany

Dyfuzor rurowy

 • Wysoka elastyczność układania dzięki zróżnicowanym długościom montażowym oraz dużemu zakresowi regulacji dopływu powietrza
 • Bardzo niewielka wyporność
 • Niskie wymagania szczególne dotyczące rurociągu poprzez montaż dyfuzorów rurowych parami

Instalacja rurowa

 • Energooszczędna instalacja rurowa zapewniająca optymalny rozdział powietrza przy niskich stratach ciśnienia
 • Dopasowany do charakterystyki zbiornika w połączeniu z inną techniką instalacji
 • Zdejmowany o regulowanej wysokości

Rodzaj konstrukcji

System wentylacyjny składający się z dyfuzorów rurowych, płytowych lub dyskowych oraz instalacja rurowa do rozprowadzania sprężonego powietrza. Podłączenie przewodów opadania lub powietrza odbywa się bezpośrednio w instalacji rurowej.

Zastosowanie

Do napowietrzania drobnymi pęcherzykami powietrza różnych mediów, takich jak woda brudna i ścieki lub osady w celu ich natlenienia i przemieszania.

Wyposażenie/funkcja

Powietrze jest wpompowywane do instalacji rurowej przez przewód doprowadzający za pośrednictwem dmuchawy. Instalacja rurowa rozprowadza dostarczane powietrze równomiernie do poszczególnych dyfuzorów. Powietrze jest wtłaczane przez membranę odporną na ścieki równomiernie i bez koalescencji do przetłaczanego medium. W przypadku mediów specjalnych można zastosować membranę wykonaną z odpornego na mikroby EPDM lub silikonu.

Zakres dostawy

 • Rura spustowa
 • Główny przewód rozprowadzający
 • Rura dyfuzora
 • Końcowy przewód rozprowadzający
 • Dyfuzor
 • Elementy mocujące

Dane techniczne

Informacje ogólne:

 • Temperatura wnikania powietrza: maks. 80°C
 • Temperatura przetłaczanego medium: 5 ... 35°C

Dyfuzor dyskowy

 • Wielkość: 12"
 • Perforowana powierzchnia membrany: 650 cm²
 • Napowietrzanie:
  • Minimalnie: 1 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominalna: 6 ... 10 Nm³/h
  • Maksymalnie: 8 … 12 Nm³/h
 • Wyporność: 3 kg/sztuka
 • Przyłącze: Gwint wewnętrzny G1"
 • Instalacja rurowa: Rura kwadratowa i okrągła

Dyfuzor płytowy

 • Wielkość: 750 mm
 • Perforowana powierzchnia membrany: 1200 cm²
 • Napowietrzanie:
  • Minimalnie: 3 Nm³/h
  • Nominalna: 9 Nm³/h
  • Maksymalnie: 12 Nm³/h
 • Wyporność: 4 kg/para
 • Połączenie: w parach z kotwami
 • Instalacja rurowa: Rura kwadratowa

Dyfuzor rurowy

 • Wielkość: 400 ... 1000 mm
 • Perforowana powierzchnia membrany: 640 … 1.600 cm²
 • Napowietrzanie:
  • Minimalnie: 0,5 ... 1,5 Nm³/h
  • Nominalna: 3 ... 8 Nm³/h
  • Maksymalnie: 4 ... 10 Nm³/h
 • Wyporność: 0,8 ... 2 kg/para
 • Połączenie: w parach z kotwami
 • Instalacja rurowa: Rura kwadratowa

Instalacja rurowa

 • Wielkość:
  • Rura kwadratowa: 50/60/80/100 mm
  • Rura okrągła: DN 65/DN 80/DN 100
 • Temperatura wnikania powietrza:
  • Tworzywo sztuczne: maks. 60°C
  • Stal nierdzewna: maks. 120°C
 • Połączenie rur: Kołnierz, złączka, połączenie śrubowe
 • Podłączenie przewodu opadania lub powietrza: Kołnierz

Materiały

Napowietrzenie membrany

 • Membrana: EPDM, EPDM odporny na mikroby lub silikon
 • Mocowanie membrany:
  • Dyfuzor dyskowy i rurowy: Stal nierdzewna
  • Dyfuzor płytowy: Tworzywo sztuczne
 • Element wsporczy: Tworzywo sztuczne
 • Uszczelka: Pierścienie o-ring z NBR

Instalacja rurowa

 • Rura kwadratowa: Stal nierdzewna
 • Rura okrągła: Stal nierdzewna i tworzywo sztuczne
 • Mocowanie: Stal nierdzewna i tworzywo sztuczne
 • Uszczelka: Uszczelka płaska z NBR

Opis/budowa

System napowietrzający składa się z jednego lub kilku pól dyfuzorów. Pole dyfuzorów tworzy jednostkę podstawową i składa się z kilku elementów:

 • Instalacja rurowa ze przyłączem dla przewodu spadku lub powietrznego
 • Napowietrzenie membrany
 • Elementy mocujące/uchwyty o regulowanej wysokości

Dyfuzor dyskowy

Dyfuzor dyskowy składa się z talerza wsporczego z przyłączem gwintowanym, membrany talerzowej z ograniczeniem skoku i uchwytu mocującego. Ze względu na amortyzujące ograniczenie skoku, membrana rozszerza się równomiernie, co zapewnia optymalne wnikanie powietrza. Specjalna konstrukcja zapewnia, że wlot powietrza jest zamknięty, gdy membrana jest odciążona. W ten sposób niemożliwe jest przedostanie się medium do instalacji rurowej. Dodatkowo z uwagi na dobrą elastyczność powrotu membrany przy redukcji ciśnienia następuje zamknięcie perforacji.

Montaż dyfuzorów dyskowych na instalacji rurowej odbywa się standardowo za pomocą gwintowanego nypla na kwadratowej rurze lub zacisku siodłowego na okrągłej rurze.

Dyfuzor płytowy

Dyfuzor płytowy składa się z zakrzywionej płytki wsporczej z ułożoną na niej membraną płytową. Membrana płytowa jest przymocowana do płyty wsporczej za pomocą ramy mocowania. Podłużny pręt w ramie mocowania służy jako ogranicznik skoku. Ze względu na ograniczenie skoku membrana rozszerza się równomiernie, co zapewnia optymalne wnikanie powietrza. Specjalna konstrukcja redukuje wlot medium do instalacji rurowej przy odciążonej membranie. Dodatkowo z uwagi na dobrą elastyczność powrotu membrany przy redukcji ciśnienia następuje zamknięcie perforacji.

Montaż dyfuzora płytowego na instalacji rurowej odbywa się parami za pomocą kotwy z krążkiem uszczelniających. W instalacji rurowej zastosowano kwadratowe rury.

Dyfuzor rurowy

Dyfuzor rurowy składa się z zatapialnej rury wsporczej ze znajdującą się wokół membraną rurową. Membranę rury mocuje się do rury mocowania za pomocą dwóch zacisków mocujących. Z uwagi na dobrą elastyczność powrotu membrany przy redukcji ciśnienia następuje zamknięcie perforacji. W ten sposób zmniejszone jest przedostanie się medium do instalacji rurowej.

Montaż dyfuzorów rurowych w instalacji rurowej odbywa się parami za pomocą kotwy. W instalacji rurowej zastosowano kwadratowe rury.

PDF: Wilo-Sevio ELASTOX

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz