Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Wytrzymała instalacja wg DIN 1988 (EN 806)
 • Od 2 do 4 równolegle połączonych pionowych wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej typoszeregu Helix V
 • Wysokosprawna hydraulika pompy
 • Cała instalacja zoptymalizowana, uwzględniająca straty ciśnienia
 • Urządzenie sterujące/regulacyjne SC, z możliwością komunikacji w celu monitorowania instalacji, wyświetlaczem LCD, łatwą nawigacją i ustawianiem za pomocą pokrętła, bez lub z przetwornicą częstotliwości do bezstopniowej regulacji pompy podstawowej

Rodzaj konstrukcji

Wysokosprawne, gotowe do podłączenia urządzenie do zaopatrzenia w wodę (normalnie zasysające) składające się z 2 do 4 połączonych równolegle wysokosprawnych pionowych, wysokociśnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu dławnicowym, typoszeregu Helix V oraz sterownika Smart Controller SC (w wersji z przetwornicą częstotliwości lub bez)

Zastosowanie

 • W pełni automatyczne zaopatrzenie w wodę w zakresie publicznej dostawy wody do podwyższania ciśnienia podczas poboru wody ze zbiorników lub przewodów ciśnieniowych, do zastosowań komunalnych, przemysłowych i prywatnych (np. przedsiębiorstwa zajmujące się dostawami wody, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, kompleksy mieszkalne, biurowe, instytucje publiczne, hotele, szpitale).
 • Tłoczenie wody użytkowej, wody przemysłowej, wody chłodzącej, wody gaśniczej (z wyjątkiem instalacji przeciwpożarowych zgodnie z normą DIN 14462 oraz z pozwoleniem wydanym przez lokalne urzędy ds. ochrony przeciwpożarowej) lub innych rodzajów wody wykorzystywanej do konsumpcji, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników powodujących abrazję lub długowłóknistych

Wyposażenie/funkcja

 • 2 – 4 pompy na urządzenie typoszeregu Helix V 4 do Helix V 52 z silnikiem odpowiadającym normie IE3, łącznie z silnikiem 0,75 kW i większym (opcjonalnie dla mniejszej mocy silnika)
 • Automatyczne sterowanie pompą za pomocą regulatora Smart Controller SC. Wersja Smart FC jest dodatkowo wyposażona w przetwornicę częstotliwości w skrzynce łączeniowej
 • Części mające kontakt z medium są odporne na korozję.
 • Rama główna ze stali ocynkowanej z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do zaawansowanej izolacji dźwiękochłonnej prowadnicą kabli i zintegrowanym żurawikiem
 • Zawór odcinający po stronie ssawnej i tłocznej każdej pompy
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym po stronie tłocznej każdej pompy
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe 8 l, PN 16, po stronie ciśnieniowej.
 • Czujnik ciśnienia, po stronie tłocznej
 • Manometr, po stronie ciśnieniowej
 • Opcjonalnie zabezpieczenie przed brakiem wody z manometrem, po stronie ssawnej

Zakres dostawy

 • Fabrycznie zmontowane, sprawdzone pod względem działania i szczelności, gotowe do podłączenia urządzenie do podnoszenia ciśnienia
 • Opakowanie
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-SiBoost Smart FC 4 Helix V 3606-ES

SiBoost

Urządzenie do podnoszenia ciśnienia w zastosowaniach komercyjnych

Smart

Urządzenie regulacyjne Smart Controller SC

FC

Regulacja pompy obciążenia podstawowego przez przetwornicę częstotliwości

4

Liczba pomp

Helix V

Typoszereg pomp

36

Znamionowy strumień objętości [m3/h] pompy pojedynczej

06

Liczba stopni pracy pompy pojedynczej

ES

Wersja typoszeregów ze stali nierdzewnej 22.., 36.., 52..

Dane techniczne

 • Przyłącze sieciowe 3~230 V/400 V ± 10 %, 50 Hz
 • Maks. temperatura medium 50 °C (opcjonalnie 70 °C)
 • Maks. temperatura otoczenia 40 °C
 • Ciśnienie robocze 16 bar (opcjonalnie 25 bar)
 • Ciśnienie na dopływie 10 bar
 • Średnice nominalne przyłącza po stronie tłocznej R 1½" - DN 200
 • Średnice nominalne przyłącza po stronie dopływu R 1½" - DN 200
 • Znamionowa prędkość obrotowa 2850 1/min
 • Stopień ochrony IP54 (urządzenie regulacyjne SC)
 • Bezpiecznik po stronie sieci A, AC 3 odpowiedni do mocy silnika i zgodny z przepisami EVU
 • Dopuszczalne media przetłaczane (inne media na zapytanie): Informacja dotycząca przetłaczanych mediów: Dopuszczalne media przetłaczane to generalnie rodzaje wody, które nie są agresywne chemicznie lub mechanicznie dla zastosowanych materiałów i nie zawierają składników ściernych lub długowłóknistych. Instalacja odpowiada normie DIN 1988 (EN 806)
  • Woda użytkowa i ciepła woda użytkowa
  • Woda chłodząca
  • Woda gaśnicza

Materiały

Helix V 4 do Helix V 16

 • Wirniki, kierownice przepływowe, obudowy stopnia ze stali nierdzewnej 1.4307.
 • Korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4301.
 • Wał ze stali nierdzewnej 1.4057.
 • Tulejka ochronna wału 1.4404.
 • Uszczelki o-ring z EPDM (uszczelka FKM na zapytanie)
 • Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301

Helix V 22 do Helix V 52

 • Wirniki, kierownice przepływowe, obudowy stopnia ze stali nierdzewnej 1.4307.
 • Korpus pompy ze stali nierdzewnej 1.4308 i żeliwa szarego, pokrytego powłoką kataforetyczną EN-GJL 250
 • Wał ze stali nierdzewnej 1.4057.
 • Tulejka ochronna wału 1.4404.
 • Uszczelki o-ring z EPDM (uszczelka FKM na zapytanie)
 • Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301

Opis/budowa

 • Rama główna: Stal ocynkowana, z amortyzatorami drgań o regulowanej wysokości do znacznej izolacji dźwięków; inne wersje na zapytanie
 • Orurowanie: kompletne orurowanie ze stali nierdzewnej, nadające się do podłączenia wszystkich standardowo stosowanych materiałów rurociągów; orurowanie jest zwymiarowane odpowiednio do całkowitej wydajności hydraulicznej urządzenia do podnoszenia ciśnienia
 • Pompy: Od 2 do 4 równolegle połączonych pomp Helix V 4 do Helix V 52; wszystkie części pomp mające kontakt z medium są wykonane ze stali nierdzewnej w typoszeregach Helix V 4 do w Helix V 16 lub ze stali nierdzewnej/żeliwa szarego z powłoką kataforetyczną w typoszeregach Helix V 22 do Helix V 52; inne wersje na zapytanie. Certyfikat KTW/WRAS/ACS na wszystkie części mające kontakt z medium
 • Armatury: Każda pompa jest wyposażona po stronie ssawnej i tłocznej w dostępny w standardzie zawór odcinający z certyfikatem DVGW, oraz w zamontowane po stronie tłocznej zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym z atestem DVGW/KTW
 • Ciśnieniowe naczynie przeponowe: 8 l/PN 16 umieszczane po stronie tłocznej z membraną z kauczuku butylowego, z certyfikatem DVGW/KTW, nie budzące zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie artykułów spożywczych, do celów kontrolnych i rewizyjnych wyposażone w zawór kulowy odcinający ze spustem i armaturą przelotową z atestem DVGW/KTW według DIN 4807
 • Czujnik ciśnienia: od 4 do 20 mA, umieszczony po stronie tłocznej, do sterowania centralnym regulatorem Smart Controller SC
 • Wskaźnik ciśnienia: Manometr (ø 63 mm) zamontowany po stronie tłocznej; wskazanie ciśnienia po stronie tłocznej dodatkowo na cyfrowym alfanumerycznym wyświetlaczu LCD regulatora Smart Controller SC
 • Urządzenie sterujące/regulator: Urządzenie jest standardowo wyposażone w układ „Smart Controller” SC; wersje FC mają dodatkowo podłączoną przetwornicę częstotliwości

Rodzina charakterystyk

SiBoost Smart

Do pobrania

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2550530
Wydanie 1811
Numer wersji 01
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 8

PDF (2 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2550649
Wydanie 1905
Numer wersji 02
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 16

PDF (6 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535460
Wydanie 1809
Numer wersji 03
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1795

PDF (46 MB)

Pobierz

Wilo-SiBoost Smart (FC) ... Helix V/... Helix VE/... Helix EXCEL

Numer artykułu 2535457
Wydanie 1808
Numer wersji 04
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 1343

PDF (39 MB)

Pobierz

Wilo-Helix V/ FIRST V 22-36-52

Numer artykułu 4120943
Wydanie 1603
Numer wersji 09
Format strony A4
Liczba stron 15

PDF (4 MB)

Pobierz

Wilo-Helix V/ FIRST V 2-4-6-10-16

Numer artykułu 4143727
Wydanie 1607
Numer wersji 08
Format strony A4
Liczba stron 17

PDF (5 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Wilo-SiBoost Smart (FC) Helix V

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz