Wilo-Star-Z NOVA

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Niski pobór mocy wynoszący zaledwie od 3 do 5 W dzięki silnikowi synchronicznemu
 • Rozszerzony obszar zastosowania w przypadku twardej wody: do 3,57 mmol/l (20 °dH)
 • Szybkie podłączenie elektryczne bez użycia narzędzi dzięki Wilo-Konektor
 • Pewna ochrona przed bakteriami i korozją dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów w celu zapewnienia długotrwałej eksploatacji
 • Elastyczny silnik serwisowy: Szybka wymiana pomp wszystkich dostępnych typów

Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym i silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu

Zastosowanie

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań w przemyśle i technice budynków.

Wyposażenie/funkcja

 • Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor
 • Wbudowany kulowy zawór odcinający po stronie ssawnej (dot. tylko Star-Z NOVA A, C)
 • Wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej (dot. tylko Star-Z NOVA A, C)
 • Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
 • Wtykowy zegar sterujący (Star-Z NOVA C)
 • Kabel zasilający o dł. 1,8 m z wtyczką z zestykiem ochronnym (Star-Z NOVA C)
 • Izolacja termiczna w standardzie

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Izolacja termiczna
 • Wilo-Konektor
 • Uszczelki (tylko Star-Z NOVA A, C)
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Star-Z NOVA

Star-Z

Pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, bezdławnicowa

NOVA

Oznaczenie typu

A

Z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym

C

Z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym i wtykowym zegarem sterującym

Dane techniczne

 • Temperatura przetłaczanego medium: Woda użytkowa do 20 °dH: max. +65°C, w pracy krótkotrwałej (2 h) do +70°C
 • Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
 • Stopień ochrony IP 42
 • Średnica nominalna Rp ½
 • max. ciśnienie robocze 10 bar

Materiały

 • Korpus pompy: Mosiądz
 • Wirnik: Tworzywo sztuczne
 • Wał: Materiał ceramiczny
 • Łożysko: Węgiel spiekany, impregnowany żywicą

Rodzina charakterystyk

Star-Z NOVA

Produkt

PDF: Wilo-Star-Z NOVA

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz