Wilo-Star-Z NOVA

Opis typoszeregu

Korzyści

 • Wysokie bezpieczeństwo higieniczne dzięki sprawdzonej technologii
 • Zwiększona sprawność energetyczna dzięki dostosowanej technologii silników przy zużyciu prądu w granicach 3 – 6 W, dzięki seryjnemu wyposażeniu w pokrywę izolacji termicznej
 • Szybka, prosta instalacja i wymiana często użytkowanych typów pomp dzięki elastycznemu silnikowi serwisowemu i Wilo-Konektor
 • Wersja „T” oferuje najwyższy poziom higieny dzięki zintegrowanemu przełącznikowi czasowemu, termostatowi i automatycznej funkcji rozpoznania dezynfekcji termicznej oraz najwyższy komfort obsługi dzięki technice zielonego pokrętła i intuicyjnej pomocy dla użytkownika za pomocą wyświetlacza LCD

Rodzaj konstrukcji

Bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowanym i silnikiem synchronicznym odpornym na prąd przy zablokowaniu

Zastosowanie

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej do zastosowań w przemyśle i technice budynków.

Wyposażenie/funkcja

 • Szybkie podłączenie do sieci elektrycznej za pomocą wtyczki Wilo-Konektor
 • Wbudowany kulowy zawór odcinający po stronie ssawnej (Star-Z NOVA A, C, T)
 • Wbudowany zawór zwrotny po stronie tłocznej (Star-Z NOVA A, C, T)
 • Silnik odporny na prąd przy zablokowaniu.
 • Wtykowy zegar sterujący (Star-Z NOVA C)
 • Kabel zasilający o dł. 1,8 m z wtyczką z zestykiem ochronnym (Star-Z NOVA C)
 • Izolacja termiczna w standardzie
 • Funkcje Star-Z NOVA T:
  • Technika zielonego pokrętła
  • Wyświetlacz LCD do wskazywania danych pompy i kodów błędów
  • Funkcja przełączania czasowego do programowania 3 czasów włączania lub wyłączania
  • Sterowanie temperaturą w celu utrzymania stałej temperatury powrotu w systemie cyrkulacji wody użytkowej
  • Dezynfekcja termiczna (wykrywanie i wspomaganie dezynfekcji termicznej zbiornika ciepłej wody użytkowej)

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Izolacja termiczna
 • Wilo-Konektor
 • Uszczelnienia (tylko Star-Z NOVA A, C, T)
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Star-Z NOVA

Star-Z

Pompa do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej, bezdławnicowa

NOVA

Oznaczenie typu

A

Z kulowym zaworem odcinającym i zaworem zwrotnym

C

Z kulowym zaworem odcinającym, zaworem zwrotnym i wtykowym zegarem sterującym

T

wyposażona w kulowy zawór odcinający, zawór zwrotny, przełącznik czasowy, zawór termostatyczny i rozpoznanie dezynfekcji termicznej

Dane techniczne

 • Temperatura przetłaczanego medium: Woda użytkowa maks. +95 °C
 • Napięcie zasilania 1~230 V, 50 Hz
 • Stopień ochrony IP42
 • Średnica nominalna Rp ½
 • max. ciśnienie robocze 10 bar

Materiały

 • Korpus pompy: Mosiądz
 • Wirnik: Tworzywo sztuczne
 • Wał: Materiał ceramiczny
 • Łożysko: Węgiel spiekany, impregnowany żywicą

Rodzina charakterystyk

Star-Z NOVA

Do pobrania

Wilo-Star-Z NOVA T

Numer artykułu 4237671
Wydanie 2019-09
Numer wersji 01
Format strony 105.1 x 148.2 mm
Liczba stron 338

PDF (24 MB)

Pobierz

Wilo-Star-Z NOVA

Numer artykułu 4173499
Wydanie 1712
Numer wersji 04
Format strony 105.1 x 148.2 mm
Liczba stron 200

PDF (25 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Wilo-Star-Z NOVA

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz