Wilo-Stratos MAXO-Z

Opis

Stworzony specjalnie do różnych zastosowań wody użytkowej Wilo-Stratos MAXO-Z łączy w sobie innowacyjne właściwości Wilo-Stratos MAXO

z korpusem ze stali nierdzewnej. Trwałe i higieniczne materiały wyróżniają ten produkt spośród innych urządzeń ogrzewających wodę oraz pomp cyrkulacyjnych dostępnych

na rynku.

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętłem techniki zielonego pokrętła.
 • Najwyższa higieny wody użytkowej oraz energooszczędność dzięki nowatorskiej funkcji inteligentnego sterowania T const.
 • Optymalna higiena dzięki funkcji wykrywania dezynfekcji termicznej.
 • Najnowsze interfejsy komunikacyjne (na przykład Bluetooth) do podłączenia urządzeń mobilnych i sieciowych za pośrednictwem bezpośrednich pomp Wilo Net, służących do sterowania wieloma pompami.
 • Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.

Inteligentne rozwiązania i jakość w standardzie "premium": Wilo-Stratos MAXO-Z.

Pompa Wilo-Stratos MAXO-Z została zaprojektowana z myślą o zastosowaniach w instalacji wody pitnej, łącząc w sobie wszystkie innowacyjne funkcje pompy Wilo-Stratos MAXO oraz korpus wykonany ze stali nierdzewnej. Trwałość i higieniczne właściwości zastosowanych materiałów sprawiają, że pompa Wilo-Stratos MAXO-Z reprezentuje standard "premium" na rynku pomp cyrkulacyjnych, oferując następujące korzyści:

 • Najwyższy standard higieny wody pitnej oraz energooszczędności dzięki inteligentnej funkcji regulacji T-const.
 • Zapewnienie higieny poprzez funkcję dezynfekcji termicznej

Opis typoszeregu

Cechy szczególne/zalety produktu

 • Intuicyjna obsługa dzięki dostosowanym do zastosowania ustawieniom Setup Guide w połączeniu z nowym wyświetlaczem i pokrętłem techniki zielonego pokrętła.
 • Najwyższa higieny wody użytkowej oraz energooszczędność dzięki nowatorskiej funkcji inteligentnego sterowania T const.
 • Optymalna higiena dzięki funkcji wykrywania dezynfekcji termicznej.
 • Najnowsze interfejsy komunikacyjne (na przykład Bluetooth) do podłączenia urządzeń mobilnych i sieciowych za pośrednictwem bezpośrednich pomp Wilo Net, służących do sterowania wieloma pompami.
 • Najwyższy komfort instalacji elektrycznej dzięki przejrzystej i zaprojektowanej z odpowiednim zapasem skrzynce zaciskowej oraz zoptymalizowanemu Wilo-Konektor.

Opis

Stworzony specjalnie do różnych zastosowań wody użytkowej Wilo-Stratos MAXO-Z łączy w sobie innowacyjne właściwości Wilo-Stratos MAXO

z korpusem ze stali nierdzewnej. Trwałe i higieniczne materiały wyróżniają ten produkt spośród innych urządzeń ogrzewających wodę oraz pomp cyrkulacyjnych dostępnych

na rynku.

Rodzaj konstrukcji

Inteligentna bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z przyłączem gwintowym lub kołnierzowym, silnikiem EC oraz ze zintegrowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności

Zastosowanie

Instalacje cyrkulacyjne wody użytkowej wszystkich wersji, wodne instalacje grzewcze wszystkich systemów, instalacje klimatyzacyjne, zamknięte obiegi chłodzenia, przemysłowe instalacje cyrkulacyjne

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu ustawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia (np. element grzejny, ogrzewanie podłogowe, chłodzenie sufitowe), pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • wymiennik ciepła

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • wymiennik ciepła

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

W zależności od wybranego zastosowania dostępne są następujące rodzaje regulacji:

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (tryb sterowania)
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
 • Stała Q do regulacji stałego przepływu
 • Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę pomocniczą niezbędnego do zaopatrzenia pomp wtórnych w rozdzielaczach obwodu grzewczego
 • Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)
 • Automatyczna praca w trybie obniżenia nocnego
 • Regulacja błędnego punktu (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika wartości rzeczywistej)
 • Rozpoznawanie dezynfekcji termicznej
 • Zmienna stromość krzywej charakterystyki pompy Δp-v

Ustawienia ręczne

 • Wybór zastosowania przez Setup Guide
 • Ustawienie odpowiednich parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy przy Δp-v
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Funkcja odpowietrzania pompy
 • Blokada klawiszy do blokady ustawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowania dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu pracy w zależności od rodzaju pracy
 • Rozpoznanie obniżenia nocnego
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Łagodny rozruch
 • Automatyczne programy usuwania błędów (np. funkcja deblokady)
 • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia
 • Pełne zabezpieczenie silnika z wbudowanym wyzwalaczem elektronicznym

Zewnętrzne wejścia sterujące i ich funkcje

2x wejście analogowe:

 • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000
 • Zastosowania: Zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji ( z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników temperatury, różnicy ciśnień lub wolnych czujników do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID

2x wejście cyfrowe:

 • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (BMS-WYŁ.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie trybu ogrzewania/chłodzenia

Wilo Net do zarządzania pompami podwójnymi do 2 pomp pojedynczych, komunikacji pomiędzy kilkoma pompami oraz zdalnej regulacji pomp za pośrednictwem bramki

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Max. pobór mocy
  • Zużycie prądu
  • Temperatury
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie błędu (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie ostrzeżenia (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Środki zaradcze
 • Status wyświetlacza - wyświetlanie procesu (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Odpowietrzanie pompy
  • Aktualizacja procesu
 • Status wyświetlacza - komunikacja BMS (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Podsumowanie aktywnych parametrów BMS (prędkość transmisji, adres,...)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk zwierny)

Wymiana danych

 • Interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF Modbus RTU).
 • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający podłączenie do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485 (możliwe z modułem Wilo-CIF BACnet MS/TP).

Wyposażenie

 • W przypadku pomp kołnierzowych: Wersje kołnierzy
  • Wersja standardowa do pomp DN 32 do DN 65: Kołnierz kombinowany PN 6/10 (kołnierz PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierzy PN 6 i PN 16
  • Wersja standardowa do pomp DN 80/DN 100: Kołnierz PN 6 (wykonanie PN 16 wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 6.
  • Wersja specjalna do pomp DN 32 do DN 100: Kołnierz PN 16 (wg EN 1092-2) do przeciwkołnierza PN 16
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • 5 wpustów kablowych do przyłączenia interfejsów komunikacyjnych
 • Interfejs Bluetooth
 • Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości, z zielonym przyciskiem i 2 klawiszami
 • Łatwa w obsłudze skrzynka zaciskowa
 • Zintegrowany czujnik temperatury
 • Izolacja termiczna do zastosowania w instalacjach grzewczych, w standardzie
 • Szybkozłącze elektryczne wraz ze zoptymalizowanym Wilo-Konektor do zasilania elektrycznego

Zakres dostawy

 • Pompa
 • Zoptymalizowany Wilo-Konektor
 • 2x dławiki przewodu M16 x 1,5
 • Z podkładkami do śrub kołnierza (przy średnicach nominalnych przyłącza od DN 32 do DN 65)
 • Uszczelki w przypadku przyłącza gwintowanego
 • Izolacja termiczna
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Stratos MAXO-Z 40/0,5-8

Stratos MAXO

Pompa o najwyższej sprawności (z przyłączem gwintowanym lub kołnierzowym), regulowana elektronicznie

Z

Pompa pojedyncza do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

40/

Średnica nominalna przyłącza

0,5-8

Znamionowy zakres wysokości podnoszenia [m]

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury
  • Woda użytkowa do 3,57 mmol/l (20°dH): od 0 °C do +80 °C
  • Woda grzewcza: -10°C do +110°C
 • Napięcie zasilanie 1~230 V, 50/60 Hz
 • Stopień ochrony IPX4D
 • Złącze gwintowane lub kołnierzowe (w zależności od typu) Rp 1 do DN 65
 • Max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 bar (wersja specjalna: 16 bar)

Materiały

 • Korpus pompy ze stali nierdzewnej
 • Izolacja termiczna: Polipropylen
 • Wirnik: Tworzywo sztuczne
 • Wał: Stal nierdzewna
 • Łożysko: Węgiel spiekany

Opis/budowa

 • Inteligentna bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna z silnikiem EC oraz ze zintegrowanym elektronicznym dopasowaniem wydajności
 • Obsługa za pomocą technologii zielonego pokrętła i wyświetlacza
 • Zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym
 • Złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów do CIF systemu automatyki budynku
 • Wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa sztucznego na bazie włókien węglowych

Rodzina charakterystyk

Wilo-Stratos MAXO-Z

Do pobrania

Wilo-Stratos MAXO/-D/-Z

Numer artykułu 2172323
Wydanie 2018-11
Numer wersji 01
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 2848

PDF (21 MB)

Pobierz

Produkt

PDF: Wilo-Stratos MAXO-Z

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz