Opis typoszeregu

Korzyści

 • Szczelna studzienka do montażu nad- i podpodłogowego
 • Elastyczność dzięki dowolnemu doborowi dopływów
 • Zbiornik o dużej pojemności
 • Z orurowaniem, sterowaniem poziomem, urządzeniem sterującym i pompą

Rodzaj konstrukcji

Studzienka z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną pompą jako podpowierzchniowa przepompownia lub naziemne urządzenie do przetłaczania

Zastosowanie

Tłoczenie ścieków bez fekaliów, które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku oraz do odwadniania przedmiotów znajdujących się poniżej poziomu spiętrzenia.

Wyposażenie/funkcja

Studzienka w całości gotowa do podłączenia z orurowaniem i pompą.

Zakres dostawy

 • Zbiornik (do układów jedno- i dwupompowych)
 • Zintegrowane orurowanie
 • Kulowe zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 • Łącznie z pompą
 • Przełączanie w zależności od poziomu
 • Urządzenie sterujące (w przypadku pompy z silnikiem trójfazowym lub układu dwupompowego)
 • Pokrywa z uszczelką (obciążenie w ruchu pieszym max. 200 kg)
 • Otwornica Ø 124 mm, uszczelka na dopływie DN 100 (do rur o Ø 110 mm)
 • 1 odcinek węża z PVC, Ø 50 mm, z opaskami zaciskowymi do przyłączenia ręcznej pompy membranowej
 • Materiał mocujący do zamocowania na podłożu
 • Instrukcja montażu i obsługi

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-DrainLift WS 40E/TC40 (3~)-BV

WS

Przepompownia z tworzywa sztucznego

40

Odpływ ciśnieniowy z instalacji

E

E = system hydroforowy jednopompowy D = układ dwupompowy

TC 40

Zintegrowana pompa

(3~)

Silnik indukcyjny trójfazowy

BV

kulowe zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

Dane techniczne

 • Dopływ: DN 100/DN 150
 • Odpowietrzanie: DN 70
 • Maksymalne ciśnienie w przewodzie ciśnieniowym: 1,5 bar

Materiały

 • Zbiornik pompowni: PE
 • Orurowanie: 1.4404
 • Sprzęgło zewnętrzne: PUR
 • Kulowy zawór zwrotny: żeliwo szare
 • Zawór odcinający: Brąz
 • Pompa: żeliwo szare

Opis/budowa

Urządzenie Wilo-DrainLift WS 40 Basic jest automatycznym urządzeniem do przetłaczania w formie układu jedno- lub dwupompowego. Studzienka z tworzywa sztucznego ma zintegrowane ożebrowanie zwiększające sztywność konstrukcji i zabezpieczenie przed wyporem, dodatkowo posiada dowolnie konfigurowane dopływy.

Urządzenie można instalować zarówno w budynkach jako urządzenie do przetłaczania, jak i na zewnątrz budynków, podobnie jak zwykłą studzienkę w gruncie

Dane techniczne

 • Dopływ: DN 100/DN 150
 • Odpowietrzanie: DN 70
 • Maksymalne ciśnienie w przewodzie ciśnieniowym: 1,5 bar

Pompa

Wstępnie zainstalowana jest pompa zatapialna do ścieków Wilo-Drain TC 40

Rodzina charakterystyk

DrainLift WS 40 Basic

Zgodnie z normą EN 12056-4 prędkość przepływu (w przewodzie ciśnieniowym) należy utrzymywać w przedziale między 0,7 i 2,3 m/s

Do pobrania

Wilo-DrainLift WS 40 Basic, WS 40-50

Numer artykułu 2532145
Wydanie 1006
Numer wersji 01
Format strony A4
Liczba stron 28

PDF (3 MB)

Pobierz

PDF:

Konfiguruj

Wybór stron

Opcjonalne informacje

Można podać indywidualne informacje, które mają zostać zamieszczone w wierszu nagłówka.

Zapisz