Separatory Voda Air & Dirt F | Wilo

Separatory Voda Air & Dirt F

Zalety
Wilo-Voda Air/Dirt 65F
Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Separator powietrza i zanieczyszczeń z połączeniem kołnierzowym.

Zastosowanie

  • Zamknięte instalacje grzewcze i klimatyzacyjne.

Oznaczenie typu

Przykład

Voda Air/Dirt 50F

Voda Air/Dirt

Nazwa produktu separator powietrza / zanieczyszczeń

F

Połączenie kołnierzowe

50

Przyłącze (DN)

Dane techniczne

  • Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar
  • Nadaje się do urządzeń o maksymalnej temperaturze przepływu 120°C
  • Technologia Clean Dual Zone potrafi utrzymać prędkość przetłaczanego medium nawet do 3 m/s. W celu zapewnienia skutecznej separacji

należy zapewnić maksymalną prędkość 1,5 m/s.

  • Nadaje się do dodatku do 50% środka zapobiegającego zamarzaniu na bazie glikolu
  • Według dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE