Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1 | Wilo

Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1

Dane techniczne
Specyfikacja ofertowa

Pompa Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA2.0-D...-R1 jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Budowa:

 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do późniejszego montażu czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % maks. do 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C maks. do +120 °C lub mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania: 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10% 50/60 Hz

Rodzaje regulacji:

 • Stała prędkość obrotowa (n-const.)
 • Stała temperatura (T-const.)
 • Stała temperatura różnicowa (dT-const.)
 • Zdefiniowana przez użytkownika regulacja PID
 • Możliwe tylko z czujnikiem różnicy ciśnień:
  • Stałe, automatyczne dostosowanie mocy do wymagań instalacji bez wprowadzania wartości zadanych Wilo-Dynamic Adapt plus (ustawienie fabryczne).
  • Dostosowana do zapotrzebowania optymalizacja przepływu obrotowego pompy zasilającej poprzez połączenie i komunikację z kilkoma pompami wtórnymi (Multi-Flow Adaptation).
  • Stały przepływ (Q-const.)
  • Zmienna różnica ciśnień (dp-v) z opcją nominalnego wprowadzania punktu pracy Q i H
  • Stała różnica ciśnień (dp-c)
  • Regulacja różnicy ciśnień dp-c w punkcie oddalonym w rurociągu (regulacja punktu błędnego)

Funkcje:

 • Tryby pracy pompy podwójnej: Praca główna /z rezerwą
 • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia (automatycznie, zewnętrzne i manualnie)
 • Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawień pompy (3 punkty przywrócenia ustawień)
 • Sygnalizacja awarii / ostrzeżenia w formie tekstu wraz z pomocą
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Możliwe tylko z czujnikiem różnicy ciśnień:
  • Rejestracja ilości ciepła
  • Rejestracja ilości zimna
  • Nastawne ograniczenie przepływu przez funkcję Q-Limit (Qmin. i Qmax.)
  • Automatyczne wyłączanie w przypadku rozpoznania w pompie przepływu zerowego (No-Flow Stop)
  • Praca z dołączaniem z optymalizacją sprawności dla dp-c i dp-v

Wskazanie w „Home-Screen” wyświetlacza graficznego:

 • Aktualnie ustawiony tryb regulacji
 • Aktualna wartość zadana
 • Aktualny przepływ obrotowy (tylko przy podłączonym czujniku różnicy ciśnień)
 • Aktualna temperatura przetłaczanej cieczy (tylko przy podłączonym czujniku temperatury)
 • Aktualny pobór mocy
 • Skumulowane zużycie energii elektrycznej

Wersja:

 • 4 konfigurowane wejścia analogowe: 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA i dostępne w handlu PT1000 (tylko na dwóch wyjściach analogowych); zasilanie elektryczne +24 V DC
 • 2konfigurowalne wejścia cyfrowe (Ext. Off, Ext. Min, Ext. Max, ogrzewanie / chłodzenie, możliwość ręcznego przesterowania (automatyka budynku sparowana), blokada obsługi (blokada klawiszy i ochrona konfiguracji pilotów))
 • 2konfigurowane przekaźniki do sygnalizacji komunikatów pracy i sygnalizacji awarii
 • Gniazdo modułów CIF Wilo z interfejsami do automatyki budynku (opcjonalne wyposażenie dodatkowe: moduły CIF Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN)
 • Wilo Net jako system magistrali Wilo do komunikacji produktów Wilo między sobą np. Multi-Flow Adaptation; pompa podwójna i Wilo-Smart Gateway
 • Automatyczny tryb awaryjny w sytuacjach wyjątkowych (zdefiniowana prędkość obrotowa pompy) np. w przypadku gdy nastąpi wyłączenie komunikacji za pomocą magistrali lub wartości czujników
 • Obrotowy Graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Odczytywanie i ustawianie danych eksploatacyjnych oraz np. sporządzanie protokołu z uruchomienia za pośrednictwem interfejsu Bluetooth przy użyciu aplikacji Wilo-Assistant
 • Zarządzanie pracą pomp podwójnych zintegrowane (pompy podwójne są okablowane), przy stosowaniu 2 pomp pojedynczych jako jednostki pompy podwójnej, połączenie Wilo Net
 • Możliwość rozpoznania przerwania przewoduw przypadku sygnału analogowego (w połączeniu z 2 – 10 V lub 4 – 20 mA)
 • Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych
 • Stała rejestracja danych eksploatacyjnych
 • Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu w korpusie silnika (zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni

Zakres dostawy:

 • Pompa
 • Moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu (wersja skrócona) i deklaracja zgodności

Wyposażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie:

3 konsole z materiałem do mocowania do ustawienia na fundamencie

 • Kołnierze zaślepiające do korpusu pompy podwójnej
 • Przyrząd montażowy do uszczelnienia mechanicznego (ze sworzniami montażowymi)
 • Do podłączenia do automatyki budynku:
  • CIF-Modul PLR
  • Moduł CIF LON
  • CIF-Modul BACnet MS/TP
  • Moduł CIF Modbus RTU
  • CIF-Modul CANopen
  • Moduł CIF Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/IP)
 • Czujnik różnicy ciśnień DDG 2-10 V
 • Czujnik temperatury PT1000 AA
 • Tuleje czujników do montażu czujników temperatury w rurociągu
Dane eksploatacyjne
temperatura przetłaczanej cieczy T -20 °C
temperatura otoczenia T 0 °C
Maks. ciśnienie robocze PN 16 bar
Wskaźnik minimalnej energochłonności (MEI) 0.7
Dane silnika
Klasa sprawności energetycznej silnika IE5
Generowanie zakłóceń EN 61800-3
Odporność na zakłócenia EN 61800-3
Przyłącze sieciowe 3~400 V, 50/60 Hz
Moc znamionowa P2 2100 W
Prędkość obrotowa maks. nmax 1440 1/min
Prąd znamionowy IN 3,6 A
Klasa izolacji F
Stopień ochrony silnika IP55
Zabezpieczenie silnika
Materiały
Korpus pompy Żeliwo
Wirnik Żeliwo
Wał Stal nierdzewna
Uszczelnienie wału AQ1EGG
Latarnia 5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
Wymiary montażowe
Przyłącze po stronie ssawnej DN 100
Przyłącze po stronie tłocznej DN 100
Długość montażowa l0 500 mm
Informacje na temat umiejscowienia zamówień
Produkt Wilo
Nazwa produktu Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1
Masa netto ok. m 173 kg
Numer artykułu 2205784
Do pobrania

Certyfikat

Battery transportation information

Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 6
PDF (517 KB)