Wilo-Stratos GIGA2.0-D | Wilo

Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Zalety
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Korzyści

 • Lokalne nastawianie i obsługa za pomocą mobilnych urządzeń końcowych przez Bluetooth oraz możliwość zdalnego dostępu i sterowanie wieloma pompami dzięki połączenia w sieć za pośrednictwem Wilo Net.
 • Analogowe i cyfrowe interfejsy oferują wiele opcji, m. in. do włączenia w automatykę budynku
 • Optymalna regulacja za pomocą asystenta nastawiania, obsługiwanego według zastosowania
 • Przejrzysty wyświetlacz i technika zielonego pokrętła zapewnia prostą i intuicyjną obsługę
 • Znaczna przejrzystość danych eksploatacyjnych w zakresie analizy i optymalizacji pompy i całości systemu
 • Optymalna sprawność energetyczna całości systemu wynika z inteligentnego współdziałania technologii silnika IE5 ze sprawdzoną hydrauliką pompy (MEI ≥0,7) oraz innowacyjnymi funkcjami regulacji jak np. Dynamic Adapt plus, Multi Flow Adaptation i T-const
 • Wysoka niezawodność dzięki nowoczesnej technologii napędu i sprawdzonej hydraulice pompy.

Opis typoszeregu
Wilo-Stratos GIGA2.0-D

Rodzaj konstrukcji

Pompa podwójna Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.

Zastosowanie

Tłoczenie wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w układach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodzenia.

Wyposażenie/funkcja

Obszary zastosowania

Dzięki precyzyjnemu nastawieniu rodzaju regulacji pod kątem stosowanego urządzenia pompa umożliwia uruchomienie trybu pracy uwzględniającego najwyższą wydajność urządzeń.

Ogrzewanie

 • Element grzejny
 • Ogrzewanie podłogowe
 • Ogrzewanie stropowe
 • Nagrzewnica powietrza
 • Ogrzewanie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Ogrzewanie zbiornika buforowego
 • wymiennik ciepła
 • Obwód źródła ciepła (pompa ciepła)
 • Obwód ciepła zdalnego

Chłodzenie

 • Chłodzenie stropowe
 • Chłodzenie podłogowe
 • Urządzenia wentylacyjno-klimatyzacyjne
 • Chłodzenie rdzenia betonowego
 • Sprzęgło hydrauliczne
 • Rozdzielacz bez różnicy ciśnień
 • Zbiornik buforowy chłodnictwa
 • wymiennik ciepła
 • Obwód zimna powrotnego
 • Obwód zimna zdalnego

Ogrzewanie i chłodzenie połączone

 • Automatyczne przełączanie

Rodzaje regulacji

 • Stała prędkość obrotowa (n-const.))
 • Δp-c dla stałej różnicy ciśnień
 • Δp-v dla zmiennej różnicy ciśnień
 • Dynamic Adapt plus do ciągłego (dynamicznego) dostosowywania wydajności do aktualnego zapotrzebowania
 • T-const. do regulacji temperatury stałej
 • ΔT do regulacji wg zmiennej różnicy temperatur
 • Stała regulacja przepływu (Q-const.)
 • Multi-Flow Adaptation: Ustalanie sumy przepływu przez pompę zasilającą niezbędnego do zasilania pomp wtórnych np. w rozdzielaczach
 • Zdefiniowany przez użytkownika regulator PID

Funkcje opcjonalne

 • Funkcja Q-Limitmax. do ograniczenia maksymalnego przepływu
 • Funkcja Q-Limitmin. do ograniczenia minimalnego przepływu
 • Regulacja punktu błędnego (regulacja Δp-c za pomocą zewnętrznego czujnika różnicy ciśnień wartości rzeczywistej)
 • Zmienne dostosowywanie stromości krzywej charakterystyki pompy Δp-v
 • No-Flow Stop (wyłączanie przepływu zerowego)

Ustawienia ręczne

 • Wybór obszaru zastosowania przez asystenta nastawiania
 • Nastawienie odpowiednich parametrów roboczych
 • Znamionowy punkt pracy: bezpośrednie podanie wyliczonego punktu pracy H i Q przy Δp-v
 • Wyświetlacz statusu
 • Ustawianie i resetowanie licznika energii (ciepło i zimno)
 • Blokada klawiszy do blokady nastawień
 • Funkcja Reset do przywracania ustawień fabrycznych lub zapisanych punktów przywracania (zestawy parametrów)
 • Parametryzacja wejść analogowych
 • Parametryzacja wejść binarnych
 • Parametryzacja wyjść regulacyjnych
 • Funkcja pompy podwójnej

Funkcje automatyczne

 • Zoptymalizowane do zapotrzebowana dopasowanie wydajności do wydajnego energetycznie trybu pracy w zależności od rodzaju pracy
 • Automatyczne rutyny usuwania zakłóceń
 • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • Zintegrowane pełne zabezpieczenie silnika
 • Wyłączanie w przypadku rozpoznania przepływu zerowego (No-Flow Stop)
 • Stała rejestracja danych eksploatacyjnych
 • Zapis czasu dla błędów / ostrzeżeń i historycznych danych eksploatacyjnych

Zewnętrzne wejścia sterujące i ich funkcje

 • 4x wejście analogowe:
  • Typy sygnałów: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA, PT1000 (tylko w przypadku dwóch wejść analogowych)
  • Zastosowania: Czujnik różnicy ciśnień (standardowo szeregowo zabudowane w pompie), zdalna regulacja wartości zadanej dla każdego trybu regulacji (z wyjątkiem Multi-Flow Adaptation), wejścia czujników dla np. temperatury, czujnika różnicy ciśnień dla regulacji punktu błędnego na oddalonych punktach w systemie lub wolny czujnik do zastosowania w zdefiniowanym przez użytkownika trybie pracy PID
 • 2x wejście cyfrowe:
  • Do bezpotencjałowych wyjść sterowania lub przełączników
 • Funkcje podlegające parametryzacji:
  • Ext. OFF
  • Ext. MIN
  • Ext. MAX
  • TRYB RĘCZNY (automatyka budynku wył.)
  • Blokada klawiszy
  • Przełączanie pomiędzy trybem grzania i chłodzenia
 • Wilo Net
  • Do zarządzania pompami podwójnymi 2 pomp pojedynczych, komunikacja pomiędzy kilkoma pompami (MultiFlow Adaptation) oraz dostęp zdalny za pośrednictwem Wilo-Smart Gateway

Funkcje sygnalizacji i wskazań

 • Status wskaźników pracy na wyświetlaczu:
  • Aktualny tryb regulacji
  • Wartość zadana
  • Rzeczywista wysokość podnoszenia
  • Wartość rzeczywista przepływu
  • Pobór mocy elektrycznej
  • Zużycie prądu
  • Temperatura przetłaczanej cieczy (jeżeli podłączono czujniki temperatury)
 • Wyświetlanie statusu LED: Praca bezbłędna (zielona lampka LED), komunikacja pomp (niebieska lampka LED)
 • Status wyświetlacza - „wyświetlanie błędu” (barwa wyświetlacza czerwona):
  • Kody błędów i tekstowy opis błędu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza - „wyświetlanie ostrzeżenia” (barwa wyświetlacza żółta):
  • Kody ostrzegawcze i opis ostrzeżenia w postaci tekstu
  • Informacje tekstowe dotyczące środków zaradczych
 • Status wyświetlacza „wyświetlanie procesu” (barwa wyświetlacza niebieska):
  • Procedura aktualizacji oprogramowania
 • Status wyświetlacza „automatyka budynku - komunikacja” (barwa wyświetlacza niebieska):
 • Podsumowanie aktywnych parametrów automatyki budynku (prędkość transmisji, adres,...)
 • Zbiorcza sygnalizacja awarii SSM (bezpotencjałowy styk przełączny)
 • Zbiorcza sygnalizacja pracy SBM (bezpotencjałowy styk przełączny)

Wymiana danych

 • Wilo-Smart Connect Moduł BT w zakresie dostawy pompy jako interfejs Bluetooth do bezprzewodowej wymiany danych oraz zdalnego sterowania pompą za pomocą smartfona lub tabletu.
 • Dostępne z wyposażenie dodatkowym moduły CIF WILO:
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Modbus RTU umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs BACnet MS/TP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RS485
  • Szeregowy cyfrowy interfejs Ethernet Multiprotocol Modbus TCP, BACnet/ IP umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali RJ45
  • Szeregowy, cyfrowy interfejs LON umożliwiający przyłącze do automatyki budynku poprzez system magistrali LONWorks
  • Szeregowy cyfrowy interfejs PLR do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku
  • Szeregowy cyfrowy interfejs CANopen do przyłącza modułów połączeniowych, typowych dla firmy, do automatyki budynku

Zarządzanie pracą pomp podwójnych (pompa podwójna lub 2 x pompa pojedyncza w rozdzielaczu rurowym)

 • Praca główna / z rezerwą (zależna od czasu naprzemienna praca pomp)
 • Praca z rezerwą (automatyczne przełączanie awaryjne)
 • Praca równoległa (dołączanie i wyłączanie pompy w okresach szczytowego obciążenia z optymalizacją sprawności)

Wyposażenie

 • Hydraulika pompy ze wskaźnikiem minimalnej energochłonności (MEI) ≥ 0,7
 • Silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z normą IEC 60034-30-2
 • Kołnierze PN16 - wiercone według EN 1092-2
 • Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień)
 • Dostępne w wersji standardowej otwory do odprowadzania kondensatu z powierzchni korpusu silnika (zamknięte w momencie dostawy)
 • Zawór odpowietrzający na latarni
 • Wyświetlacz graficzny o wysokiej rozdzielczości, obrotowy, z zielonym przyciskiem i 2 klawiszami
 • 6 wpustów na kabel do przyłącza zasilania elektrycznego oraz wejść binarnych i analogowych
 • Liczne zintegrowane interfejsy komunikacyjne oraz możliwość opcjonalnego użycia gniazda CIF-modułu
 • Interfejs Bluetooth poprzez moduł BT Wilo-Smart Connect zawarty w zakresie dostawy

Oznaczenie typu

Przykład

Wilo-Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-xx

Stratos GIGA

Oznaczenie pompy

2.0

Druga generacja

-D

Pompa podwójna Inline

65

Średnica nominalna kołnierza DN

1-37

Zakres wysokości podnoszenia [m]

4,0

Moc znamionowa silnika w kW

-xx

Wariant. np. -R1

Dane techniczne

 • Dopuszczalny zakres temperatury przetłaczanego medium: od -20°C do +140°C
 • Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40% maks. do 50% objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40°C maks. do +120°C lub mediów innych niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne.
 • Napięcie zasilania 3~440 V ±10%, 50/60 Hz, 3~400 V ±10%, 50/60 Hz, 3~380 V -5% +10%, 50/60 Hz
 • Stopień ochrony IP55
 • Średnica nominalna kołnierza od DN 40 do DN 125
 • Max. ciśnienie robocze 16 bar do +120°C, 13 bar do +140°C

Materiały

 • Korpus pompy i latarnia: EN-GJL-250
 • Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną
 • Wirnik (w zależności od typu): PPS-GF40 (DN 40 ... DN 100) lub EN-GJL-200 (DN 100 ... DN125)
 • Wał: 1.4057
 • Uszczelnienie mechaniczne: AQEGG; inne uszczelnienia mechaniczne na zapytanie

Konstrukcja

 • Pompa podwójna Inline o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, hydraulicznym wskaźnikiem minimalnej energochłonności MEI ≥ 0,7, elektronicznym dopasowaniu wydajności, o konstrukcji pompy dławnicowej.
 • Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej
 • Korpus spiralny o konstrukcji Inline (przyłącze ssawne i ciśnieniowe z takimi samymi kołnierzami w jednej linii)
 • Obrotowy graficzny wyświetlacz kolorowy (4,3 cala) z obsługą poprzez moduł obsługi ręcznej za pomocą jednego przycisku
 • Wbudowane zabezpieczenie silnika

Stan przy dostawie

 • Pompa
 • Moduł BT Wilo-Smart Connect
 • Dławiki przewodu z wkładami uszczelniającymi
 • Instrukcja montażu (wersja skrócona) i deklaracja zgodności
Do pobrania

Certyfikat

Battery transportation information

Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 6
PDF (517 KB)
Lista produktów
Liczba wyników: 96
Nazwa produktuLiczba biegunówKlasa sprawności energetycznej silnikaŚrednica nominalna kołnierzaUszczelnienie mechaniczneDługość montażowa l0Znamionowa moc silnika P2Masa brutto ok. mNumer artykułuGrupa GRDKołnierze zaślepiające
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205609
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205614
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205615
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205616
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205621
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205622
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205623
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205628
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205629
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205630
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
106 kg
2205631
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
116 kg
2205638
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
115 kg
2205639
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
115 kg
2205640
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
131 kg
2205641
17
L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
129 kg
2205648
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
127 kg
2205649
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
129 kg
2205650
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
194 kg
2205658
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
175 kg
2205659
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
175 kg
2205660
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
262 kg
2205663
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
243 kg
2205664
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
243 kg
2205665
18
M
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205733
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205738
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-31/2,2-R1
4
IE5
DN 40
AQ1EGG
280 mm
2,1 kW
91 kg
2205739
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-20/1,5-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
1,4 kW
94 kg
2205740
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-37/3,0-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
3 kW
94 kg
2205745
17
I
Stratos GIGA2.0-D 50/1-30/2,2-R1
4
IE5
DN 50
AQ1EGG
280 mm
2,3 kW
92 kg
2205746
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-15/1,5-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
1,5 kW
103 kg
2205747
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-37/4,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
3,9 kW
102 kg
2205752
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-31/3,0-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,9 kW
101 kg
2205753
17
I
Stratos GIGA2.0-D 65/1-25/2,2-R1
4
IE5
DN 65
AQ1EGG
340 mm
2,1 kW
101 kg
2205754
17
I
Stratos GIGA2.0-D 80/1-13/1,5-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
1,5 kW
106 kg
2205755
17
J
Stratos GIGA2.0-D 80/1-30/4,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
3,9 kW
116 kg
2205762
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-24/3,0-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,9 kW
115 kg
2205763
17
K
Stratos GIGA2.0-D 80/1-20/2,2-R1
4
IE5
DN 80
AQ1EGG
360 mm
2,2 kW
115 kg
2205764
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/1,5-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
1,4 kW
131 kg
2205765
17
L
Stratos GIGA2.0-D 100/1-25/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
3,8 kW
129 kg
2205772
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-20/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,9 kW
127 kg
2205773
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-17/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
450 mm
2,2 kW
129 kg
2205774
17
K
Stratos GIGA2.0-D 100/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
3,7 kW
194 kg
2205782
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,6 kW
175 kg
2205783
18
M
Stratos GIGA2.0-D 100/1-8/2,2-R1
4
IE5
DN 100
AQ1EGG
500 mm
2,1 kW
175 kg
2205784
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-11/4,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
3,7 kW
262 kg
2205787
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-9/3,0-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,7 kW
243 kg
2205788
18
M
Stratos GIGA2.0-D 125/1-7/2,2-R1
4
IE5
DN 125
AQ1EGG
620 mm
2,1 kW
243 kg
2205789
18
M
Stratos GIGA2.0-D 40/1-23/1,5-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
1,4 kW
90 kg
2205795
17
I
Stratos GIGA2.0-D 40/1-37/3,0-R1-S1
4
IE5
DN 40
Q1Q1X4GG
280 mm
2,8 kW
91 kg
2205800
17
I