DrainLift WS 1100 | Wilo

DrainLift WS 1100

Zalety
Wilo-DrainLift WS 900-1100

Korzyści

 • Komora retencyjna zapobiegająca gromadzeniu się osadów
 • Wysoka wytrzymałość dzięki półkolistemu ukształtowaniu dna studzienki
 • Cztery dopływy do wyboru na miejscu
 • Orurowanie ze stali nierdzewnej w V4A
Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Studzienka z tworzywa sztucznego do montażu w gruncie

Zastosowanie

Tłoczenie zawierających fekalia lub wstępnie oczyszczonych ścieków, które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku oraz do odwadniania przedmiotów znajdujących się poniżej poziomu spiętrzenia.

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-DrainLift WS 1100E/x

WS

Przepompownia z tworzywa sztucznego

1100

Średnica studzienki w [mm]

E

E = system hydroforowy jednopompowy D = układ dwupompowy

x

Wybrany typ pompy

Materiały

 • Zbiornik pompowni: PE
 • Orurowanie: Stal nierdzewna
 • Poprzecznica: Stal nierdzewna
 • Zawór odcinający: Brąz
 • Kulowy zawór zwrotny: żeliwo szare
 • Sprzęgło zewnętrzne: żeliwo szare
 • Łańcuch: Stal nierdzewna

Konstrukcja

Gotowa do montażu studzienka z tworzywa sztucznego z kompletnym orurowaniem jako stacja z jedną lub dwiema pompami do instalacji podpowierzchniowej. Studzienka z tworzywa sztucznego z czterema dopływami dla elastycznego podłączenia i z czterema zintegrowanymi statecznikami dla zwiększenia zabezpieczenia przed wyporem. Dno studzienki ma kształt półkuli, co minimalizuje gromadzenie się osadów na dnie studzienki i zapewnia maksymalny poziom stabilności wymiarowej.

Dane techniczne

 • Dopływ: 4x DN 150
 • Odpowietrzanie: 2x DN 100
 • Pokrywa studzienki dla maksymalnego obciążenia ruchomego wynoszącego 5 kN/m² (według DIN EN 124, grupa 1)
 • Maksymalne ciśnienie w przewodzie ciśnieniowym: 6 bar

Stan przy dostawie

 • Zbiornik pompowni z wstępnie zamontowanym orurowaniem
 • Złącze nadwodne
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 • Zawór odcinający
 • Króciec płuczący G 1½
 • Łańcuch ze stali nierdzewnej z hakiem mocującym
 • Drążek mocujący do czujnika poziomu lub wyłącznika pływakowego z osprzętem montażowym
 • Materiał do montażu dwóch rur kanalizacyjnych DN 150
 • Łańcuch
 • Instrukcja montażu i obsługi

W przypadku stacji dwupompowych dostarczana jest zawsze podwójna ilość armatury (sprzęgła zewnętrzne, zawory odcinające itd.)

Notyfikacja! Pompa nie jest objęta zakresem dostawy!

Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-DrainLift WS 900.../ WS 1100...

Numer artykułu 2024177
Wydanie 0703
Format strony A4
Liczba stron 21
PDF (1 MB)