Elastyczny rurociąg podłączeniowy | Wilo

Elastyczny rurociąg podłączeniowy

Zalety
Flexible Connection Line 400mm 1.4404 Rp 1 1/2 / R 1 1/2