Kabel zasilający elektrodę zanurzeniową | Wilo

Kabel zasilający elektrodę zanurzeniową

Zalety
Connection cable
Opis typoszeregu

Typoszereg

Kabel zasilający elektrodę zanurzeniową