Port 800 | Wilo
Zalety
Wilo-Port 800

Korzyści

 • Do obciążenia w ruchu kołowym – także do ruchu ciężkiego – dzięki pokrywom studzienek zamontowanym bezpośrednio na studzience
 • Elastyczne dopasowanie w fazie instalacji dzięki bezstopniowemu przedłużeniu studzienki do 2,75 m
 • Maksymalnie niezawodne działanie i ochrona przed przeciekami zapewnione przez jednoczęściowy korpus studzienki o maksymalnej długości 2,25 m
 • Długa żywotność dzięki zastosowaniu materiałów niepodatnych na korozję
 • Prosta konserwacja z łatwo dostępnymi armaturami dzięki sprzęgłu zewnętrznemu
 • Łatwa instalacja zapewniona przez lekki korpus studzienki z polietylenu i zintegrowane króćce dopływowe
 • Zabezpieczony przed wyporem korpus studzienki bez dodatkowych obciążeń w postaci położonych na obwodzie żeber studzienki
Opis typoszeregu

Rodzaj konstrukcji

Studzienka z tworzywa sztucznego do montażu w gruncie

Zastosowanie

Tłoczenie zawierających fekalia, które nie mogą być odprowadzone do kanalizacji przy wykorzystaniu naturalnego spadku oraz do odwadniania przedmiotów znajdujących się poniżej poziomu spiętrzenia.

Oznaczenie typu

Przykład:

Wilo-Port 800.1-1750-03B

800

Średnica znamionowa studzienki w [mm]

1

Liczba pomp

1750

Monolityczna wysokość zabudowy w [mm]

03

Odpływ ciśnieniowy, np. 03 = DN 32

B

Wersja orurowania do pompy Wilo B = Rexa CUT, MTC 32F39, MTC 40 C = MTC 32F49, MTC 32F55

Materiały

 • Zbiornik pompowni: PE
 • Orurowanie: Stal nierdzewna
 • Poprzecznica: Stal nierdzewna
 • Zawór odcinający: Brąz
 • Kulowy zawór zwrotny: Żeliwo szare z odporną na korozję powłoką nakładaną proszkowo
 • Sprzęgło zewnętrzne: Żeliwo szare z odporną na korozję powłoką nakładaną proszkowo
 • Łańcuch: Stal nierdzewna

Konstrukcja

Gotowa do montażu studzienka z tworzywa sztucznego z pełnym orurowaniem, max. wysokość studzienki 2250 mm bez powierzchni uszczelniających, opcjonalnie możliwość rozbudowy do max. 2750 mm za pomocą przedłużenia teleskopowego. Certyfikacja wg (DIN) EN 12050-1 z geometrią studzienki niepodatną na gromadzenie się osadów oraz zaczepami dla ułatwienia przemieszczenia i transportu. Zabezpieczenie przed wyporem przez wodę gruntową do górnej krawędzi terenu bez konieczności użycia dodatkowych obciążników betonowych w miejscu montażu. Zdejmowany kulowy zawór zwrotny, zamontowany bezpośrednio na przyłączu ciśnieniowym pompy. Sprzęgło zewnętrzne do szybkiego i łatwego montażu pompy oraz mechanizm do opcjonalnego króćca płuczącego i zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego. Mufowy zawór odcinający z opcjonalnym elementem przedłużającym ułatwiającym obsługę. W zestawie z łańcuchem do ponoszenia pompy. Pokrywa studzienki wg normy EN 124 w klasach A 15 i B 125 instalowana bezpośrednio na studzience bez płyty rozkładającej obciążenie, w ramach opcji dostępna klasa D 400 (z płytą rozkładającą obciążenie).

Dane techniczne:

 • Monolityczne wysokości studzienki: 1750, 2250 mm
 • Max. wysokość studzienki z przedłużeniem: 2750 mm
 • Średnica znamionowa studzienki: 800 mm
 • Króciec przyłączeniowy (zamknięty): 1x DN 100, 2x DN 150, 1x DN 200
 • Odpływ ciśnieniowy z gwintem zewnętrznym: R 1¼
 • Przyłącze płukania/zaworu odpowietrzająco-napowietrzającego: Rp 1

Stan przy dostawie

 • Zbiornik pompowni z wstępnie zamontowanym orurowaniem
 • Złącze nadwodne
 • Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym
 • Zawór odcinający
 • Łańcuch

Notyfikacja! Pompa nie jest objęta zakresem dostawy!

Do pobrania

Instrukcja montażu i obsługi

Wilo-Port 800

Numer artykułu 2543019
Wydanie 1506
Format strony A4
Liczba stron 29
PDF (2 MB)