Przeciwkołnierze - zestaw | Wilo

Przeciwkołnierze - zestaw

Zalety
Accessory
Opis typoszeregu

Wyposażenie/funkcja

Zestaw przeciwkołnierzy Wilo

Dwa kołnierze spawane ze stali zgodne z normą DIN-EN 1092-1 typ 11 z nasadką do przyspawania do rur oraz uszczelkami i śrubami/nakrętkami do połączeń kołnierzowych

Wersja PN 6

DN 32 - DN 65

2 przeciwkołnierze ze stali (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 uszczelki płaskie i 4 śruby/nakrętki M12

DN 80 - DN 100

2 przeciwkołnierze ze stali (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 uszczelki płaskie i 8 śrub/nakrętek M16

Wersja PN 10

DN 32 - DN 65

2 przeciwkołnierze ze stali (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 uszczelki płaskie i 8 śrub/nakrętek M16

DN 80 - DN 100

2 przeciwkołnierze ze stali (DIN-EN 1092-1/11 B2)

2 uszczelki płaskie i 16 śrub/nakrętek M16