Przewód sygnałowy PWM | Wilo

Przewód sygnałowy PWM

Opis typoszeregu

Zastosowanie

Do podłączania do złącza PWM pompy