Zbiornik na wodę przeciwpożarową (wersja prostopadłościenna) | Wilo

Zbiornik na wodę przeciwpożarową (wersja prostopadłościenna)

Zalety
Accessory
Opis typoszeregu

Zastosowanie

Napowietrzany powietrzem atmosferycznym zbiornik według DIN 14462 do pośredniego podłączenia instalacji gaśniczych według DIN 1988-6 do publicznej sieci wody użytkowej

System rozdzielający w formie urządzenia zabezpieczającego wg EN 13077. wylot swobodny, typ AB wg DIN EN 1717

Podczas stosowania przestrzegać normy DIN 1988 - 6 oraz przepisów lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego.

Materiały

Dopuszczalne przetłaczane medium: czysta woda

Temperatura przetłaczanej cieczy: maks. 40°C

Materiał zbiornika: PE, nie budzący zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie artykułów spożywczych

Stan przy dostawie

Zbiornik z PE o okrągłym lub prostopadłościennej konstrukcji ze wskaźnikiem poziomu wody

  • Opróżnianie
  • Wyłącznik pływakowy jako nadajnik sygnału zabezpieczenia przed suchobiegiem
  • Napowietrzanie i odpowietrzanie z wykorzystaniem sita
  • Otwór rewizyjny z pokrywą zamykaną bez użycia narzędzi
  • Z wewnętrznymi deflektorami do stabilizowania przepływu przetłaczanej cieczy
  • Dopływ, złącze do poboru
  • Przelew jako wylot swobodny, typ AB wg DIN EN 1717
  • O przekroju nieokrągłym

Do pobrania

Certyfikat REACH (dokumenty)

REACH regulation

Wydanie 2021-10
Format strony 209.9 x 297.0 mm
Liczba stron 2
PDF (162 KB)
Lista produktów
Nazwa produktuOpisacc_desc_with_no_headlineNumer artykułu
Zbiornik na wodę użytkową i gaśniczą (wersja prostopadłościenna), 600 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik Wilo do instalacji gaśniczych (wersja prostopadłościenna)

2528248
Zbiornik na wodę użytkową i gaśniczą (wersja prostopadłościenna), 1000 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik Wilo do instalacji gaśniczych (wersja prostopadłościenna)

2528258
Zbiornik na wodę użytkową i gaśniczą (wersja prostopadłościenna), 800 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik Wilo do instalacji gaśniczych (wersja prostopadłościenna)

2528268
Zbiornik na wodę użytkową i gaśniczą (wersja prostopadłościenna), 1500 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik Wilo do instalacji gaśniczych (wersja prostopadłościenna)

2528269
Zbiornik na wodę użytkową i gaśniczą (wersja prostopadłościenna), 2000 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik Wilo do instalacji gaśniczych (wersja prostopadłościenna)

2528270
Zbiornik na wodę użytkową i gaśniczą (wersja prostopadłościenna), 3000 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik Wilo do instalacji gaśniczych (wersja prostopadłościenna)

2528271