Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła) | Wilo

Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła)

Zalety
Opis typoszeregu

Zastosowanie

Napowietrzany powietrzem atmosferycznym zbiornik według DIN 1988 (EN 806) do pośredniego podłączenia urządzenia do podnoszenia ciśnienia do publicznej sieci wody użytkowej

Podczas stosowania przestrzegać normy DIN 1988 - 806 oraz przepisów miejscowego przedsiębiorstwa wodociągowego

Materiały

Dopuszczalne przetłaczane medium: czysta woda

Temperatura przetłaczanej cieczy: maks. 40°C

Materiał zbiornika: PE, nie budzący zastrzeżeń w świetle ustawy o ochronie artykułów spożywczych

Stan przy dostawie

Zbiornik z PE o okrągłym lub prostopadłościennym kształcie z następującymi elementami:

  • Wskaźnik poziomu wody
  • Wyłącznik pływakowy spustu jako nadajnik sygnału zabezpieczenia przed suchobiegiem
  • Napowietrzanie i odpowietrzanie z wykorzystaniem sita
  • Otwór rewizyjny z pokrywą zamykaną bez użycia narzędzi
  • Z wewnętrznymi deflektorami do stabilizowania przepływu przetłaczanej cieczy
  • Dopływ, przelew, złącze do poboru

Lista produktów
Nazwa produktuOpisacc_desc_with_no_headlineNumer artykułu
Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła), 150 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik do wody użytkowej (wersja okrągła)

2516542
Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła), 300 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik do wody użytkowej (wersja okrągła)

2516543
Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła), 500 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik do wody użytkowej (wersja okrągła)

2516544
Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła), 600 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik do wody użytkowej (wersja okrągła)

2527267
Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła), 800 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik do wody użytkowej (wersja okrągła)

2516545
Zbiornik na wodę użytkową (wersja okrągła), 1000 l

Zbiornik z czarnego tworzywa PE, z wymaganymi króćcami, wzmocnieniami, otworem rewizyjnym i wyłącznikiem pływakowym (zabezpieczenie przed suchobiegiem)

Zbiornik do wody użytkowej (wersja okrągła)

2516546