Szukaj
Kontakt
E-mail

Pompy do systemów chłodzenia w Centrum Solaris w Krakowie

Centrum Solaris

Ogólne informacje o inwestycji:

Centrum SOLARIS to ośrodek badań prowadzonych z wykorzystaniem promieniowania synchrotronowego. Centrum zostało wybudowane w latach 2011–2014. Działa przy Uniwersytecie Jagiellońskim, zlokalizowane jest na terenie Kampusu 600-lecia.

Synchrotron SOLARIS to pierwsze tego typu urządzenie w Europie Środkowo-Wschodniej i jednocześnie największa infrastruktura badawcza, która powstała w Polsce od wybudowania reaktora Maria w 1974 r. Znakomite parametry synchrotronu SOLARIS stawiają go w czołówce urządzeń tego typu na świecie. Urządzenie otwiera nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki, takich jak: biologia, chemia, fizyka, medycyna, farmakologia, geologia czy archeologia.

Wyzwanie – problem do rozwiązania:

Układ chłodzenia synchrotronu jest instalacją, której stawia się poniższe warunki: nieprzerwana praca z wodą dejonizowaną o bardzo niskiej przewodności, odtlenioną i zasadową. Pompy muszą wykazywać bardzo niskie współczynniki zmian ciśnienia wewnętrznego związane z pracą wirników (pulsacje), przy jednoczesnej pracy z falownikami, utrzymującymi stałą wartość różnicy ciśnień w instalacji oraz niski poziom drgań przenoszonych do podstaw montażowych. Pompy powinny posiadać odpowiednią komunikację z systemem automatyki, być niezawodne i wysokosprawne. Każdy układ pompowy pracuje jako redundantny: jedna pompa pracuje, a druga jest rezerwowa w trybie oczekiwania. Pozostałe pompy obiegowe są zamontowane w układach wody technologicznej i klimatyzacyjnej ciepłej i chłodzącej dla wymienników ciepła w szafach (klimakonwektorach) i centralach klimatyzacyjnych.

Wszystkie powyższe systemy chłodzenia wodnego i glikolowego zostały wyposażone w pompy Wilo.

Opinia Klienta nt. współpracy z Wilo Polska:

Doradztwo techniczne, szkolenia, obsługa serwisowa, szybkość i sprawność działania podczas awarii oraz działania prewencyjne podczas eksploatacji pomp, wraz ze zrównoważonymi kosztami usług i materiałów dostarczanych przez firmę Wilo są odpowiednim rozwiązaniem dla sprostania wyzwaniom technicznym ośrodka badawczego, jakim jest synchrotron SOLARIS.

Starszy specjalista ds. instalacji HVAC, wod-kan. i gazów technicznych Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS