Szukaj
Kontakt
E-mail

Pompy sieciowe w instalacji grzewczej w Elektrowni Biogazowej w Darżynie

Elektrownia Biogazowa w Darżynie

Ogólne informacje o inwestycji:

W gminie Potęgowo wybudowano ekologiczną sieć ciepłowniczą. Zasilanie w energię cieplną będzie pochodziło z ciepłowni znajdującej się w biogazowni w Darżynie.

Przedmiotem projektu była modernizacja istniejącej sieci ciepłowniczej zasilającej węzły cieplne w gminie Potęgowo oraz budowa nowej sieci przesyłowej wraz z wymianą źródła ciepła. Uwzględniono modernizację istniejących węzłów cieplnych i zaplanowano wykonanie nowych węzłów, które miały być doprowadzone do istniejących obiektów i zastąpić indywidualne kotłownie węglowe.

Modernizacja ta miała na celu nie tylko redukcję emisji zanieczyszczeń do środowiska, ale także zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej do ogrzewania. Zakład biogazowni wytwarzał energię elektryczną z masy organicznej, m.in: kiszonki, kukurydzy i odpadów rolno-spożywczych. Efektem ubocznym tego procesu jest ciepło, które do tej pory firma wykorzystywała na potrzeby własne.

Pompy Wilo-CronoLine-IL-E w Elektrowni Biogazowej w Darżynie

Wyzwanie - problem do rozwiązania:

Głównym zagadnieniem było dobranie odpowiednich pomp sieciowych tłoczących czynnik grzewczy do sieci ciepłowniczej gminy.

W inwestycji zastosowano pompy Wilo z innowacyjnym układem trzech czujników różnicy ciśnień na każdej pompie. Układ sterowany jest jednym sygnałem z trzech czujników. Awaria jednego czujnika nie powoduje ograniczeń w odczycie i pompa nie zostaje odstawiona jako uszkodzona. Dane są nadal pobierane z drugiego czujnika różnicy ciśnień. Analogicznie w przypadku awarii drugiego czujnika, układ odbiera dane z trzeciego czujnika. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką jakość odczytu i nieprzerwaną pracę systemu.

Korzyści z zastosowania rozwiązań Wilo:

Zastosowanie pomp Wilo jest uzasadnione zarówno pod względem ekonomicznym jak i technologicznym. Istniejący układ różnicy ciśnień całkowicie niweluje błędy w pomiarze, zapewnia wysoką jakość odczytu i nieprzerwaną pracę systemu. Rozwiązanie to wyznacza najwyższe standardy w zakresie niezawodnego działania, ekonomiki i komfortu.